Follow
Юлія Ігорівна Прус
Юлія Ігорівна Прус
Other namesYuliia Prus
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив реформи фіскальної децентралізації на місцеві бюджети України
ВБ Родченко, ЮІ Прус
Соціальна економіка, 59-68, 2016
182016
Діагностика навчальної мотивації студентів ВНЗ
ГП Рекун, ЮІ Прус
Актуальні проблеми економіки, 386-394, 2015
132015
External academic mobility of students: case for Ukraine
V Rodchenko, G Rekun, Y Prus
Handel Wewnętrzny, 56-68, 2017
92017
Assessment of the transport complex in providing economic spatial development of the territories
V Rodchenko, Y Prus, M Svidenska, D Khripunova
International Journal of Engineering and Technology (UAE) 7 (4.3), 623-627, 2018
62018
Діагностика як інструмент антикризового управління підприємством
Ю Прус, К Сосніна
Молодий вчений, 159-165, 2020
52020
Global Orientaries of Spatial Development in Modern Conditions: Challenges for Ukraine
V Rodchenko, Y Prus
Social economics 55, 50-61, 2018
52018
Глобальні орієнтири просторового розвитку в сучасних умовах: виклики для України
ВБ Родченко, ЮІ Прус
Соціальна економіка, 50-61, 2018
52018
Теоретико-методичні засади розвитку регіонального економічного простору в умовах трансформаційних зрушень
ВБ Родченко, ЮІ Прус
Соціальна економіка, 46-53, 2016
52016
The essence of innovative development in the context of smart specialization strategy
VB Rodchenko, YI Prus
Management of the XXI century: globalization challenges. Poltava: Simon …, 2017
42017
Criteria for Choosing the Priorities of Smart Development of Industrial Centers in the Context of Globalization
V Rodchenko, J Guo, Y Prus, L Zeyu
SHS Web of Conferences 67, 01012, 2019
32019
Еволюція інститутів та механізмів просторового розвитку економіки
ЮІ Прус
Соціальна економіка, 56-68, 2018
32018
Концептуальний підхід до управління розвитком просторового капіталу
ЮІ Прус
Економічний форум 1 (2), 36-43, 2020
22020
Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики
ІА Маркіна, ВІ Аранчій, ЮМ Сафонов, ТІ Лепейко, АВ Шаркова, ...
Видавництво «Сімон», 2017
22017
Короткострокове прогнозування пропозиції робочої сили на ринку праці України
ОС Корепанов, ЮІ Прус, ТГ Чала
Бизнес Информ, 216-222, 2017
22017
THEORETICAL AND METHODICAL BASES OF DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SPACE IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATIONAL SHIFTS
V Rodchenko, Y Prus
Social economics 52 (2), 46-53, 2016
22016
Learning motivation diagnostics of University students
GP Rekun, YI Prus
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 386, 2015
22015
Місцевий розвиток: кращі практики та інструменти розумного зростання: колективна монографія. Харків: Мадрид, 2017. 212 с
В Радченко
2
Prus Yu. I.(2016). Theoretical and methodical principles of development of the regional economic space in the conditions of transformational shifts [“Teoretyko-metodychni …
VB Rodchenko
Social Economics 2, 46-53, 0
2
Spatial forms of organizing innovative infrastructure of Ukraine in terms of sustainable development
VB Rodchenko, GP Rekun, ES Naidina, YI Prus
Acta Innovations, 111-123, 2019
12019
Evolution of Institutes and Mechanisms of Spatial Development of the Economy
Y Prus
Social economics 56, 56-68, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20