Nataliia Roskladka; Наталія Роскладка
Nataliia Roskladka; Наталія Роскладка
Kyiv National University of Trade and Economics, Department of Tourism and Recreation
Verified email at knute.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства
НО Сагалакова
Київський національний торговельно-економічний університет, 2006
202006
Система показників-індикаторів економічної діагностики діяльності торговельного підприємства
НО Сагалакова
Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки 2 …, 2010
192010
Характеристика туристичного продукту як специфічного об’єкту ціноутворення
НО Сагалакова
Інвестиції: практика та досвід, 27-33, 2015
72015
Еволюція сутності поняття «діагностика» в економіці
НО Сагалакова
Економіка: проблеми теорії та практики 1 (265), 175-184, 2010
62010
Роль економічної діагностики в системі управління діяльністю торговельного підприємства
НО Сагалакова
Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія …, 2005
62005
Туризм: бізнес-процеси, ціни і ціноутворення : монографія
НО Сагалакова
Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2016
42016
Методичні підходи до діагностики конкурентоспроможності торговельного підприємства
НО Сагалакова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 212-219, 2010
42010
Методика економічної діагностики діяльності торговельного підприємства
НО Сагалакова
Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр., 288-295, 2005
42005
System approaches to economic diagnostics of the tourism enterprises
A Mazaraki, N Sagalakova
Економічний часопис-ХХІ, 64-67, 2015
32015
A cost-based component of the tourism product price
A Mazaraki, N Sagalakova
Actual Problems of Economics, 174-179, 2015
32015
Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств торгівлі
НО Зайцева
Регіональні перспективи, 105-108, 2002
32002
Target controlling method of the pricing process in the tourism enterprises
N Sagalakova
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics., 32-38, 2016
22016
Особливості формування ціни на туристичний продукт
НО Сагалакова
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2014
22014
Экономическая диагностика в системе управления деятельностью торгового предприятия
НА Сагалакова
Вектор науки Тольяттинского государственного университета, 39-43, 2012
22012
Експрес-діагностика діяльності підприємств торгівлі
НО Сагалакова
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2010
22010
Експертна система формування ціни на туристичний продукт
НО Сагалакова
Інвестиції: практика та досвід, 34-40, 2016
12016
Удосконалення ціноутворення як основа підвищення ефективності функціонування туристичних підприємств
НО Сагалакова
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 69-72, 2015
12015
Імітаційне моделювання процесу ціноутворення на туристичному підприємстві
N Sagalakova
Схід, 63-65, 2015
12015
Концептуальна еволюція поняття туризму як соціально-економічного явища
НО Сагалакова
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки 2 …, 2015
12015
Основні положення сучасної парадигми теорії цінності у визначенні категорії ціни
НО Сагалакова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні …, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20