Вікторія  Василівна Ільчук / Ільчук В.В. / Viktoria Ilchuk / V. Ilchuk
Вікторія Василівна Ільчук / Ільчук В.В. / Viktoria Ilchuk / V. Ilchuk
Старший викладач, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих навчальних аграрних закладах: автореф. та дис.... канд. пед. наук:[спец.] 13.00. 04" Теорія і …
ВВ Ільчук, ВВ Ильчук
212016
Шляхи підвищення якості науково-педагогічних кадрів
ВВ Ільчук, АМ Коломієць
Теорія і практика управління соціальними системами, 84-89, 2013
102013
Основні напрями професійного саморозвитку викладачів аграрних ВНЗ
ВВ Ільчук
Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців …, 2013
52013
Інноваційні підходи до стилю педагогічного спілкування викладача вищої школи
А Коломієць, В Ільчук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2014
42014
Формування комунікативної компетентності викладачів спеціальних дисциплін у технічних ВНЗ
ВВ Ільчук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
42013
Компоненти готовності до професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін в аграрних вищих навчальних закладах
ВВ Ільчук
Материалы международной научн. конф. обмена научн. достижений «Актуальные …, 2014
32014
До проблеми розвитку професіоналізму викладачів аграрних ВНЗ
ВВ Ільчук
22013
Аналіз кризових ситуацій у системі освіти України та можливі шляхи їх подолання
ВВ Ільчук, АМ Коломієць
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
22012
ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ВВ Ільчук
MODERN RESEARCHES IN PHILOLOGICAL SCIENCES, 85, 0
1
Зошит із тестовими завданнями з української мови д ля проведення атестації осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо вільного володіння державною мов ою
ВА Мазур, ОВ Дармограй, ВА Тимкова, ВВ Ільчук
2017
Навчально-методичний посібник: Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів агрономічного факультету
ВА Тимкова, ВВ Ільчук, ТІ Дущенко
2017
Науковий керівник–доктор педагогічних наук, професор Коломієць Алла Миколаївна
ВВ Ільчук
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2016
2016
Формування елементарних математичних уявлень за допомогою наочності
НП Тарнавська, ВВ Ільчук
Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей …, 2015
2015
Чинники та напрями професійно саморозвитку викладача вищої школи
ВВ Ільчук
НТУ" ХПІ", 2014
2014
Особливості професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів
ВВ Ільчук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
2013
Роль бібліотеки в професійному становленні сучасного студента
ВВ Ільчук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
2012
Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку/за заг.
ВВ Ільчук, НП Тарнавська
ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
ВВ Ільчук
Склад редакційної колегії
ВВ Ільчук
Програма для проведення всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури у 2018 році
ВА Тимкова, КВ Ковальова, ВВ Ільчук
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20