Евген Мішенін
Евген Мішенін
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційний менеджмент
ЛІ Михайлова, ЛИ Михайлова, СГ Турчіна, СГ Турчина
Центр учбової літератури, 2007
1362007
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2019
1182019
Экономический механизм экологизации производства
ЕВ Мишенин, БА Семененко, НВ Мишенина
Сумы: ИПП «Мрія-1» ЛТД, 135-139, 1996
671996
Эколого-экономические проблемы природопользования в лесном комплексе
ЕВ Мишенин, ЄВ Мішенін
ВВП" Мрія-I" ЛТД, 1998
631998
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, МВ Брюханов, Ф Мировски, АА Чухно, А Фриман, ...
Университетская книга, 2010
382010
Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризового зростання економіки України
ЄВ Мішенін, НВ Олійник
" ВТД" Університетська книга", 2010
382010
Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування: Монографія
ВО Паламарчук, ЄВ Мішенін, ПІ Коренюк
Д.: Пороги 258, 2004
352004
Соціально-економічні та фінансові проблеми сталого сільського розвитку: монографія
ЄВ Мішенін
Суми: ТОВ «ТД «Папірус, 2011
312011
Еколого-економічні проблеми природокористування у лісовому комплексі
ЄВ Мішенін, ЕВ Мишенин
ВВП" Мрія-I" ЛТД, 1998
261998
Організаційно-економічні основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами
ОВ Степанова, ЕВ Степанова
Видавництво СумДУ, 2008
242008
Економіка екосистемних послуг: теоретико-методологічні основи
ЄВ Мішенін, НВ Дегтярь
Маркетинг і менеджмент інновацій, 243-257, 2015
232015
Концептуальные основы формирования экологически ориентированного механизма управления природохозяйствованием
Е Мишенин
Економіст, 59-64, 2012
232012
Концептуальні засади розвитку механізмів державно-приватного партнерства в лісоресурсній сфері
Є Мішенін, ГЄ Мішеніна
Економіст: наук. журнал, 23-26, 2010
222010
Организационно-экономические основы реализации системы экологически ориентированного логистического управления
ЕВ Мишенин, ИИ Коблянская
Механізм регулювання економіки, 83-91, 2009
222009
Эколого-экономический анализ как комплексная категория оценки экологически устойчивого развития
ЕВ Мишенин, ТВ Токарева
Экологическая экономика и управление 2, 125-129, 1997
211997
Еколого-економічна безпека аграрного землегосподарювання: концептуальні орієнтири та організаційні механізми
ЄВ Мішенін, ІЄ Ярова, ОМ Дутченко
Збалансоване природокористування, 145-151, 2017
202017
Формування організаційно-економічного механізму управління еколого орієнтованою регіональною логістичною системою
ЮВ Чорток, АО Родимченко
Економічний часопис-ХХІ, 60-63, 2014
202014
Стале землекористування у контексті забезпечення продовольчої безпеки: національні та глобальні аспекти
ЄВ Мішенін, ОМ Дутченко, ІЄ Ярова
Сумський національний аграрний університет, 2015
192015
Лісогосподарювання як сучасна парадигма сталого розвитку лісового комплексу
ЄВ Мішенін, ІЄ Ярова
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 221-226, 2014
192014
Формування системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств
Є Мішенін, І Ярова
Економіст, 21-26, 2013
19*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20