Follow
Евген Мішенін
Евген Мішенін
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційний менеджмент
ЛІ Михайлова, ЛИ Михайлова, СГ Турчіна, СГ Турчина
Центр учбової літератури, 2007
1642007
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1262012
Экономический механизм экологизации производства
ЕВ Мишенин, БА Семененко, НВ Мишенина
Сумы: ИПП «Мрія-1» ЛТД, 135-139, 1996
711996
Эколого-экономические проблемы природопользования в лесном комплексе
ЕВ Мишенин, ЄВ Мішенін
ВВП" Мрія-I" ЛТД, 1998
651998
Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризового зростання економіки України
ЄВ Мішенін, НВ Олійник
" ВТД" Університетська книга", 2010
422010
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, МВ Брюханов, Ф Мировски, АА Чухно, А Фриман, ...
Университетская книга, 2010
392010
Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування: Монографія
ВО Паламарчук, ЄВ Мішенін, ПІ Коренюк
Д.: Пороги 258, 2004
392004
Соціально-економічні та фінансові проблеми сталого сільського розвитку: монографія
ЄВ Мішенін
Суми: ТОВ «ТД «Папірус, 2011
352011
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, ИА Галица, ...
Університетська книга, 2016
342016
Економіка екосистемних послуг: теоретико-методологічні основи
ЄВ Мішенін, НВ Дегтярь
Маркетинг і менеджмент інновацій, 243-257, 2015
292015
Організаційно-економічні основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами
ОВ Степанова, ЕВ Степанова
Видавництво СумДУ, 2008
252008
Еколого-економічні проблеми природокористування у лісовому комплексі
ЄВ Мішенін, ЕВ Мишенин
ВВП" Мрія-I" ЛТД, 1998
251998
Концептуальные основы формирования экологически ориентированного механизма управления природохозяйствованием
Е Мишенин
Економіст, 59-64, 2012
242012
Еколого-економічна безпека аграрного землегосподарювання: концептуальні орієнтири та організаційні механізми
ЄВ Мішенін, ІЄ Ярова, ОМ Дутченко
Збалансоване природокористування, 145-151, 2017
232017
Формування організаційно-економічного механізму управління еколого орієнтованою регіональною логістичною системою
ЮВ Чорток, АО Родимченко
Економічний часопис-ХХІ, 60-63, 2014
232014
Концептуальні засади розвитку механізмів державно-приватного партнерства в лісоресурсній сфері
Є Мішенін, Г Мішеніна
Економіст: наук. журнал, 23-26, 2010
232010
Организационно-экономические основы реализации системы экологически ориентированного логистического управления
ЕВ Мишенин, ИИ Коблянская
Механізм регулювання економіки, 83-91, 2009
232009
Стале землекористування у контексті забезпечення продовольчої безпеки: національні та глобальні аспекти
ЄВ Мішенін, ОМ Дутченко, ІЄ Ярова
Сумський національний аграрний університет, 2015
222015
Соціально-економічні та екологічні напрями розвитку сільських територій
ЄВ Мішенін, РП Косодій
Економіка АПК, 98-105, 2005
222005
Формування системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств
Є Мішенін, І Ярова
Економіст, 21-26, 2013
21*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20