Евген Мішенін
Евген Мішенін
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Інноваційний менеджмент
ЛІ Михайлова, ЛИ Михайлова, СГ Турчіна, СГ Турчина
Центр учбової літератури, 2007
952007
Эколого-экономические проблемы природопользования в лесном комплексе
ЕВ Мишенин, ЄВ Мішенін
ВВП" Мрія-I" ЛТД, 1998
541998
Экономический механизм экологизации производства
ЕВ Мишенин, БА Семененко, НВ Мишенина
Сумы: ИПП Мрія-1 ЛТД, 135-139, 1996
521996
Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування: Монографія
ВО Паламарчук, ЄВ Мішенін, ПІ Коренюк
Д.: Пороги 258, 2004
342004
Еколого-економічні проблеми природокористування у лісовому комплексі
ЄВ Мішенін
За ред. ЯВ Коваля.–Суми: ВВП „Мрія-1” ЛТД, 1998
251998
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, МВ Брюханов, МВ Брюханов, Ф Мировски, ...
Университетская книга, 2010
232010
Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризового зростання економіки України
ЄВ Мішенін, ЕВ Мишенин, НВ Олійник
" ВТД" Університетська книга", 2010
232010
Соціально-економічні та фінансові проблеми сталого сільського розвитку: монографія
ЄВ Мішенін
Суми: ТОВ ТД Папірус, 2011
202011
Організаційно-економічні основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами
ОВ Степанова, ЕВ Степанова
Видавництво СумДУ, 2008
202008
Соціально-економічні та екологічні напрями розвитку сільських територій
ЄВ Мішенін
Економіка АПК, 98-105, 2005
192005
Стратегії інвестиційного забезпечення сталого розвитку аграрного сектору України
Н Мішеніна, І МАРЕХА
Економіст, 2011
172011
Концептуальні засади розвитку механізмів державно-приватного партнерства в лісоресурсній сфері
Є Мішенін, ГЄ Мішеніна
Економіст: наук. журнал, 23-26, 2010
172010
Формування організаційно-економічного механізму управління еколого орієнтованою регіональною логістичною системою
ЮВ Чорток, АО Родимченко
Економічний часопис-ХХІ, 60-63, 2014
152014
Организационно-экономический механизм экологизации аграрной сферы
ЕВ Мишенин, ИН Ришняк, ПВ Тархов
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і…, 2002
152002
Эколого-экономический анализ как комплексная категория оценки экологически устойчивого развития
ЕВ Мишенин, ТВ Токарева
Экологическая экономика и управление 2, 125-129, 1997
151997
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, ВВ Божкова, ВВ Божкова, СМ Ілляшенко, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
142012
Соціально відповідальне управління промисловими підприємствами: проблеми формування та напрямки реалізації
ОВ Степанова
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка та…, 2007
142007
Логістичне управління промисловим виробництвом у контексті розвитку зеленої економіки в Україні
ЄВ Мішенін, ЕВ Мишенин, ІІ Коблянська, ИИ Коблянская
Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012
132012
Концептуальные основы формирования экологически ориентированного механизма управления природохозяйствованием
Е Мишенин
Экономист, 59-64, 2012
132012
Организационно-экономические основы реализации системы экологически ориентированного логистического управления
ЕВ Мишенин, ИИ Коблянская
Механізм регулювання економіки, 83-91, 2009
122009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20