Евген Мішенін
Евген Мішенін
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Інноваційний менеджмент.
ЛІ Михайлова, ОІ Гуторов, СГ Турчіна, ІО Шарко
Київ. Центр учбової літератури., 2015
952015
Эколого-экономические проблемы природопользования в лесном комплексе
ЕВ Мишенин, ЄВ Мішенін
ВВП" Мрія-I" ЛТД, 1998
541998
Экономический механизм экологизации производства
ЕВ Мишенин, БА Семененко, НВ Мишенина
Сумы: ИПП Мрія-1 ЛТД, 135-139, 1996
521996
Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування: Монографія
ВО Паламарчук, ЄВ Мішенін, ПІ Коренюк
Д.: Пороги 258, 2004
352004
Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризового зростання економіки України
ЄВ Мішенін, ЕВ Мишенин, НВ Олійник
" ВТД" Університетська книга", 2010
242010
Еколого-економічні проблеми природокористування у лісовому комплексі
ЄВ Мішенін
За ред. ЯВ Коваля.–Суми: ВВП „Мрія-1” ЛТД, 1998
241998
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, МВ Брюханов, МВ Брюханов, Ф Мировски, ...
Университетская книга, 2010
232010
Соціально-економічні та фінансові проблеми сталого сільського розвитку: монографія
ЄВ Мішенін
Суми: ТОВ ТД Папірус, 2011
202011
Організаційно-економічні основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами
ОВ Степанова, ЕВ Степанова
Видавництво СумДУ, 2008
202008
Соціально-економічні та екологічні напрями розвитку сільських територій
ЄВ Мішенін
Економіка АПК, 98-105, 2005
192005
Стратегії інвестиційного забезпечення сталого розвитку аграрного сектору України
Н Мішеніна, І МАРЕХА
Економіст, 2011
172011
Концептуальні засади розвитку механізмів державно-приватного партнерства в лісоресурсній сфері
Є Мішенін, ГЄ Мішеніна
Економіст: наук. журнал, 23-26, 2010
172010
Концептуальные основы формирования экологически ориентированного механизма управления природохозяйствованием
Е Мишенин
Економіст, 59-64, 2012
152012
Организационно-экономический механизм экологизации аграрной сферы
ЕВ Мишенин, ИН Ришняк, ПВ Тархов
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і…, 2002
152002
Эколого-экономический анализ как комплексная категория оценки экологически устойчивого развития
ЕВ Мишенин, ТВ Токарева
Экологическая экономика и управление 2, 125-129, 1997
151997
Формування організаційно-економічного механізму управління еколого-орієнтованою регіональною логістичною системою
ЮВ Чорток, ЮВ Чорток, АО Родимченко, АА Родимченко
Київський інститут суспільної трансформації, 2014
142014
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, ВВ Божкова, ВВ Божкова, СМ Ілляшенко, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
142012
Организационно-экономические основы реализации системы экологически ориентированного логистического управления
ЕВ Мишенин, ИИ Коблянская
Механізм регулювання економіки, 83-91, 2009
142009
Соціально відповідальне управління промисловими підприємствами: проблеми формування та напрямки реалізації
ОВ Степанова
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка та…, 2007
142007
Економічний аналіз: навчальний посібник
НВ Мішеніна
Суми: Сумський державний університет, 2014
132014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20