Подписаться
Славов Володимир Петрович; Slavov Volodymyr (ORCID:0000-0003-0277-7721)
Славов Володимир Петрович; Slavov Volodymyr (ORCID:0000-0003-0277-7721)
Поліський національний університет, кафедра технологій переробки та якості
Подтвержден адрес электронной почты в домене znau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аграрна історія України
ПП Панченко, ВП Славов, ВА Шмарчук
Просвіта, 1996
195*1996
Эколого-биологические основы производства нормативно чистой продукции
ЛН Гамко, ТЛ Талызина, ЕВ Крапивина, ГГ Нуриев, ВП Славов, ...
Брянская государственная сельскохозяйственная академия, 2000
1022000
Економіко-енергетична система сталого розвитку сільських територій
ВП Славов, ОВ Коваленко
Національна академія аграрних наук України, 2007
772007
Зооекологія
ВП Славов, МП Високос
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011
682011
Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби
ГО Богданов, ВМ Кандиба, II Ібатуллін, ВІ Костенко, ЮФ Мельник, ...
Рута, 2012
482012
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище
ОІ Фурдичко, ВП Славов, АП Войцицький
К.: Основа 360, 2008
432008
Деталізована поживність кормів зони Лісостепу України
ММ Карпусь, ВП Славов, МА Лапа, ГМ Мартинюк
Аграрна наука, 1995
371995
Ресурсозбереження як важливий чинник розвитку виробничих систем
ВП Славов, ОВ Коваленко
Агроінком. № 7 8, 52-57, 2007
192007
Научные основы использования кормов в молочном скотоводстве
ВП Славов
Урожай, 1989
181989
Біохімія молока та молочних продуктів: Навчальний посібник
ВП Славов, ОІ Шубенко, ТІ Ковальчук
Житомир: Вид-во ЖДУ Ім. І. Франка, 2013
152013
Еколого-економічні основи виробництва і використання кормів у зоні радіоактивного забруднення
ЛД Павловська, ЛД Павловская, ВП Славов
Світ, 1999
121999
Годівля сільськогосподарських тварин
ВА Бурлака, ММ Кривий, МН Кривой, ВФ Шевчук, ВП Славов, ...
Державний агроекологічний університет, 2004
112004
Зооекологiя
ВП Славов, МП Високос
91997
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: теорія та лабораторно-розрахунковий практикум
ВП Славов, АП Войцицький, АП Войцицкий, ЗВ Корж
Житомирський державний університет імені І. Франка; Житомирський …, 2013
82013
Екологія і людина: стратегія виживання
ВП Славов
Державна агроекологічна академія України, 1998
81998
Деталiзована поживнiсть кормiв зони Лiсостепу України. Довiдник
ММ Карпусь, ВП Славов, МА Лапа, ГМ Мартинюк
81995
Енергетична оцінка ефективності використання виробничого потенціалу цегельних підприємств сільських територій
ВП Славов
К.: ННЦ «ІАЕ, 2009
72009
Деталізована поживність кормів та раціони годівлі корів у зоні радіоактивного забруднення Полісся України
ММ Карпусь, ВП Славов, БС Прістер, БС Пристер, МА Лапа, ...
Тетерів, 1994
71994
Влияние комбинированного кормления коров в летний период на обмен веществ в организме
В Славов, М Кривой, В Борщенко, ВН Степаненко
Молочное и мясное скотоводство, 31-32, 2007
62007
Скотарство-одне з основних джерел виробництва продуктів харчування
ВП Славов, ІВ Гузєв, ПД Шуст
Ефективне тваринництво, 30, 2008
52008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20