Історико-педагогічний альманах
Історико-педагогічний альманах
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Рефлексії про генезу духовності в контексті виховання: на шляху до синтезу парадигм
О Сухомлинська
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2005
352005
Радянська педагогіка як ідеологія: спроба історичної реконструкції
О Сухомлинська
Історико-педагогічний альманах, 2014
20*2014
Державна політика щодо диференціації організації і змісту шкільної освіти в Україні в імперську добу (кінець ХІХ ст.–1917 р.)
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 44-52, 2011
102011
Дослідження історії вітчизняного дитячого руху радянського періоду: джерелознавчий аспект
Н Коляда
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2011
92011
Періодизація історії розвитку змісту загальної середньої освіти (30-ті рр. ХХ ст.–початок ХХІ ст.)
Т Литньова
Історико-педагогічний альманах 1 (2), 2010
92010
Моделирование процесса развития отечественной педагогики ХХ века
М Богуславский
Історико-педагогічний альманах, 4-14, 2009
92009
Реалізація педагогічних ідей Дениса Коренця в економічній освіті молоді (західноукраїнські землі кінця ХІХ–початку ХХ ст.)
З Гіптерс
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2008
82008
Розробка Наркомосом УСРР системи шкільної освіти та її апробація в контексті соціально-економічних та суспільно-політичних детермінант (1920-1924)
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 12-29, 2007
82007
Організація та діяльність науково-дослідних кафедр педагогіки в Україні у 1920-ті роки
О Новицька
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2013
72013
Внесок Одеського лікарсько-педагогічного кабінету в реалізацію диференційованого підходу до організації дитинства в Україні у 20-ті рр. ХХ ст.
Н Дічек
Історико-педагогічний альманах 1 (2), 2012
72012
Вплив педології на становлення гендерного підходу до освіти й виховання школярів в Україні (20-ті рр. ХХ ст.)
О Петренко
Історико-педагогічний альманах, 27-35, 2012
72012
Динамика целеценностных смыслов воспитания в педагогической системе ВА Сухомлинского
М Богуславский
Історико-педагогічний альманах 1 (2), 2008
72008
Деякі аспекти еволюції сприйняття творчості В. Сухомлинського: дорога довжиною в 40 років
О Сухомлинська
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2012
52012
Етнографія дитинства як предмет наукової рефлексії 20-х років
Н Побірченко
Історико-педагогічний альманах 1 (2), 2012
52012
Психотехніка–втрачений напрям радянської педагогічної науки і практики
О Сухомлинська
Історико-педагогічний альманах 1 (2), 2012
52012
Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.: історіографія питання
ЛД Березівська
Історико-педагогічний альманах 1 (10), 15-28, 2009
52009
Колекція журналу «Вільна українська школа»(1917–1920) як джерело мікроісторії освіти України
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 2016
42016
Основні тенденції розвитку дошкільної освіти Київщини (1958–1984 рр. ХХ століття)
О Венгловська
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2011
42011
Принцип індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині ВО Сухомлинського і ОА Захаренка
Л Березівська
Історико-педагогічний альманах, 20-26, 2010
42010
Проблема формування соціальної відповідальності вчителя в спадщині педагогів-класиків другої половини ХІХ століття
О Кочерга
Історико-педагогічний альманах 1 (1), 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20