Світлана Діхтяренко
Світлана Діхтяренко
доцент кафедры психологии, УДПУ имени П.Тычины
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологічні особливості розуміння студентами сучасних пісень
СЮ Діхтяренко
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 07 «Пед. та вік. психологія …, 2009
32009
Психологія спілкування
СЮ Діхтяренко
ВПЦ" Візаві", 2013
12013
Проблема соціально-психологічного впливу в системі масової комунікації
ЛА Данилевич, СЮ Діхтяренко
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2012
12012
Розуміння студентами сучасних пісень
СЮ Діхтяренко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Збірник наукових праць …, 2003
12003
БАЙДА Максим Особливості проведення психологічного дебрифінгу з військовослужбовцями, які повернулися з полону на першому етапі їх реінтиграції БЕГОВА Наталія, БОЯРОВА Даріна
І ВАХОЦЬКА, Н ВОЛИНЕЦЬ, Л ДАНИЛЕВИЧ, С ДІХТЯРЕНКО, ...
2018
МОТИВИ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ТА УНИКНЕННЯ НЕВДАЧ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
С Діхтяренко
Вісник Національного університету оборони України, 32-37, 2018
2018
Методика роботи шкільного психолога щодо профілактики девіантної поведінки у підлітків
СЮ Діхтяренко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2018
2018
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА УЧНЯМ У ВИБОРІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СЮ Діхтяренко
2017
ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ РИЗИКОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ АКТИВНИХ СПОЖИВАЧІВ НАРКОТИКІВ
СЮ Діхтяренко
2017
ПСИХОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ ВИКЛАДАЧЕМ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
СЮ Діхтяренко
2017
МOТИВAЦIЙНA CКЛAДOВA НAВЧAЛЬНOГO МEНEДЖМEНТУ У ВИЩIЙ ШКOЛI
СЮ Діхтяренко
2017
ВИВЧЕННЯ КOМУНIКAТИВНOЇ КOМПEТEНТНOCТI МAЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ
СЮ Діхтяренко
2017
Курсові роботи з психології
СЮ Діхтяренко, ЛА Данилевич
2017
Вивчення комунікативної компетентності майбутніх психологів в освітньому середовищі ВНЗ
СЮ Діхтяренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
2017
THE STUDY OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PSYCHOLOGISTS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
СЮ Діхтяренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2017
2017
Психологічні труднощі у сімʼях військових, які пережили травматичний стрес
СЮ Діхтяренко
2016
Психотехніки публічного виступу
СЮ Діхтяренко
2016
РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З ДІТЬМИ В УМОВАХ ТРАВМАТИЧНОЇ КРИЗИ
СЮ Діхтяренко
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015
2015
ПСИХОЛОГІЯ МУДРОСТІ (ескіз до портрету ВО Моляко)
СЮ Діхтяренко
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015
2015
Подолання кризових ситуацій в освітньому просторі
СЮ Діхтяренко
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20