Солоненко Анатолій, Солоненко А.М., A. Solonenko, AM Solonenko
Солоненко Анатолій, Солоненко А.М., A. Solonenko, AM Solonenko
д.біол.н., проф. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Водорості грунтів України (історія та методи дослідження, система, конспект флори)
ІЮ Костіков, ПО Романенко, ЕМ Демченко, ТМ Дарієнко, ТІ Михайлюк, ...
Київ: Фітосоціоцентр, 2001
412001
Peculiarities of postpyrogene development of algae in steppe biocenoses at Askania Nova Biospheric National Park
VV Scherbina, IA Maltseva, AN Solonenko
Contemporary problems of ecology 7 (2), 187-191, 2014
312014
Водоростi грунтiв Украïни (iсторiя та методи дослiдження, система, конспект флори)
IЮ Костiков, ПО Романенко, ЕМ Демченко
IЮ Костiков, ПО Романенко, ЕМ Демченко [и др.].− Киïв, 2001
312001
ІЮ Костіков, ПО Романенко, ЕМ Демченко та ін
В ґрунтів України
К.: Фітосоціоцентр, 2001
202001
IЮ Костiков [та iнш.]
В грунтiв Украïни
Киïв: Фiтосоцiоцентр, 2001
172001
К изучению водорослей солончаков Бердянской косы в районе озера Красное
СА Яровой, ТА Яровая, АН Солоненко
Екологія та ноосферологія 19 (1-2), 160-162, 2008
162008
Водоросли солончаков побережья залива Сиваш
АН Солоненко, СА Яровой, ОН Разнополов, СН Подорожный
Вісн. Запорізьк. ун-ту, 163-167, 2005
162005
Soil algae of Ukraine (Vodorosti gruntiv Ukrajiny).–300 pp
IJ Kostikov, PO Romanenko, EM Demchenko, TM Darienko, TI Mikhayljuk, ...
Phytosotsiologichniy center, Kiev.[in Ukrainian], 2001
162001
Почвенные водоросли типчаково-ковыльной степи заповедника «Аскания-Нова»(Украина)
АН Солоненко, ИЮ Костиков
Альгология 5 (1), 59-64, 1995
161995
Водоросли солончаков устьевой части реки Корсак и урочища Тубальский лиман
АН Солоненко, СА Яровой, ТА Яровая
Бюллетень государственного Никитского ботанического сада, 2008
152008
Водоросли солончаков Степановской и Федотовой кос северо-западного побережья Азовского моря
АН Солоненко, СА Яровой, СН Подорожный, ОН Разнополов
Ґрунтознавство. Дніпропетровськ: ДДУ 7 (3-4), 123-127, 2006
152006
Видатні особистості української словесності
ТМ Шарова, СВ Шаров, АМ Солоненко
Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018
132018
Urban flora of city Primorsk (Zaporozhskaya oblast, Ukraine)
SY Maltseva, AN Solonenko
Chernomorsk. bot. zh 11 (4), 433-437, 2015
132015
Use of soil biota in the assessment of the ecological potential of urban soils
YI Maltsev, IA Maltseva, AN Solonenko, AG Bren
Biosystems Diversity 25 (4), 2017
122017
Почвенные водоросли солончаков побережья Молочного лимана в районе алтагирского лесничества
АН Солоненко, СА Яровой, ОН Разнополов
Вісн. Запорізьк. ун-ту, 206-212, 2004
102004
i iнш. Водоростi грунтiв України (iсторiя та методи дослiдження, система, конспект флори)
IЮ Костiков, ПО Романенко, ЕМ Демченко
102001
Водорості солончаків узбережжя озера Солоне (Запорізька область)
А Солоненко, C Яровий, Т Ярова
Вісн. Львів. ун-ту.–2010.–Вип 52, 13-20, 2010
62010
Екологічна стежка як активний засіб формування принципів екологічного гуманізму
ОВ Мацюра, АМ Солоненко
Постметодика, 72-75, 2005
62005
Грунтові водорості Причорноморсько-Приазовської сухостепової провінції Степової зони України
АМ Солоненко
МГ Холодного, 1995
61995
Виховання праксеологічної культури студентів педагогічного університету (спеціальність Фізична культура”) у процесі професійної підготовки
А Солоненко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 141-152, 2014
52014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20