Шуляренко Світлана Миколаївна
Шуляренко Світлана Миколаївна
зав. кафедри обліку і оподаткування, ДУІТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене duit.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union
I Kovova, O Malyshkin, V Vicen, S Shulyarenko, S Semenova, O Shpyrko
Economic annals-XXI, 4-14, 2018
142018
Запровадження електронної звітності на підприємствах України
СМ Шуляренко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Vodt/2009_10/15 …, 0
7
Формування економічного механізму оновлення основних фондів морських торговельних портів України
СМ Заволока
СМ Заволока, 2006
62006
Формування стратегії оновлення основних фондів морських портів України
СМ Заволока
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті.–Одеса, 72-79, 2004
62004
Estimation of transport industry’s economic sustainability as an element of strategic management: case of Poland and Ukraine
S Semenova, I Kovova, S Shuliarenko, O Shpyrko, T Bukoros
Problems and Perspectives in Management 18 (2), 501, 2020
52020
Scenario Modeling of Change of the Level of Tax Culture: The Case of Ukraine
OKOK O. Kravchenko, O. Yarmolitska, S. Shuliarenko
Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 1-10, 2019
4*2019
Формування амортизаційної політики підприємств
ОЄ Бабина, СМ Заволока
Водний транспорт: Зб. наук. праць.-Вип 3, 75-80, 0
3
Harmonization of accounting and auditing at enterprises of Ukraine in the context of EU
O Malyshkin, K Bezverchiy, I Kovova, S Semenova, S Shulyarenko, ...
Monograph. Kyiv: ArtEk PH (in Ukr.), 2018
22018
Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС
ОІ Малишкін, КВ Безверхий, ІС Ковова, СМ Семенова, СМ Шуляренко, ...
АртЕк; ДУІТ, 2018
22018
Застосування методології стратегічного управлінського обліку в системі контролінгу підприємств
СМ Шуляренко
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
22015
Управлінський облік як основа управління підприємствами водного транспорту
СМ Шуляренко
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
22014
Запровадження електронної звiтностi на пiдприємствах України
СМ Шуляренко, ЕЛ Шкурко
22009
Обґрунтування ефективного варіанта використання амортизаційних відрахувань
СМ Заволока
Економіка та держава, 38-39, 2005
22005
Аналіз стану і сучасні тенденції розвитку морських торговельних портів України
СМ Заволока
Зб. наук. праць „Економіка і управління”. Вип 6, 224-227, 2004
22004
Теоретичні аспекти контролінгу грошових потоків та інструменти його провадження на підприємстві
СМ Шуляренко
Водний транспорт. Зб. наук. праць КДАВТ.–Вип 1 (24), 139-146, 0
2
Організаційні аспекти управлінського обліку за центрами відповідальності
СМ Шуляренко, НБ Семесько
Водний транспорт, 138-145, 2016
12016
Теоретичні аспекти та інструменти контролінгу грошових потоків підприємств
СМ Шуляренко, ДП Лісовенко
Водний транспорт, 139-146, 2016
12016
Детермінанти розвитку транспортного потенціалу України
ОЄ Бабина, СМ Шуляренко
Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 21-28, 2015
12015
АНАЛІЗ ПРАГМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ У ФОРМАТІ XBRL
ОЯ Олександр Малишкін, Світлана Шуляренко
Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій …, 2020
2020
Особливості обліку оренди на підприємствах транспорту за МСФЗ 16
СМШ Світлана Миколаївна Семенова
Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20