Подписаться
Vasyl Pryimak
Vasyl Pryimak
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / Management Decision Making
В Приймак
Київ. Атіка. https://www.researchgate.net/publication …, 2008
206*2008
Управління проектами Project Management
В Приймак, V Pryimak
К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://www …, 2017
44*2017
Модель професійних компетенцій сучасного менеджера / The modern manager professional competencies model (MPCM)
В Приймак
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
34*2012
Управління інноваціями в сучасній організації
В Приймак, та ін
Нічлава, 2006
17*2006
Управління знаннями Knowledge Management
В Приймак, V Pryimak
Київ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. ISBN 978 …, 2019
10*2019
Міждисциплінарний словник з менеджменту: навч. посіб.
ДМ Черваньов
К.: Нічлава, 2011
9*2011
Гнучкі моделі управління командною роботою інжинірингових проектів
В Приймак, Б Корж
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2020
82020
Концептуальні основи системної методології управління: теоретичний аспект
В Приймак
Вісник КНТЕУ, 45-53, 2001
82001
Лідерство в системі управління знаннями
ВМ Приймак
Теоретичні та прикладні питання економіки.–2012.–Вип 25, 88-94, 2011
7*2011
CREATIVE MANAGEMENT: MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEuRIAL COMPETENCIES
V Pryimak, A Stepanova, MW Sitnicki, O Zhylinska
4*2022
Organizational learning in the project management system
V Pryimak, N Pavlenko
The potential of modern science 2, 161-172, 2019
4*2019
Корпоративные проектно-ориентированные системы управления бизнесом
В Приймак
«Актуальные проблемы менеджмента, маркетинга и логистики», РХТУ им. Менделева, 2005
42005
Управління торговельним підприємством на засадах системного підходу
В Приймак
Київський національний торговельно-економічний університет, 2003
42003
A Hybrid Fuzzy Approach for Industry Competition Analysis
V Pryimak, V Balan, I Tymchenko
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of …, 2021
3*2021
Teambuilding: synergy of team work
V Pryimak, I Faichak
Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики. Монографія. За заг. ред …, 2017
32017
Корпоративна модель компетенцій як джерело створення конкурентних переваг організації / Corporate Competency-Based Model as a Source for Generating OF Competitive Advantages
В Приймак, С Геренко, А Чорний
Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. 2 (29), 54-65, 2015
3*2015
Технології управління знаннями при впровадженні систем менеджменту якості
ВМ Приймак, ЛА Анісімова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
3*2015
Реалізація управлінських рішень: процесний підхід / Realization of the management decisions: the processing approach
В Приймак
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2008
32008
FEATURES OF CREATION AND DEVELOPMENT OF SERVICE STARTUPS: BABYSITTING ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ СФЕРИ ПОСЛУГ: ДОГЛЯД ЗА ДИТИНОЮ
В Приймак, В Муравська
СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ, 267-275, 2020
2*2020
Конкурентоспроможність підприємства в епоху економіки знань: технології оцінювання інтелектуального капіталу
В Приймак
Конкурентоспроможність національної економіки 1 (18), 344с. (С.210-214), 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20