Підписатись
Туєва Оксана Миколаївна
Туєва Оксана Миколаївна
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аграрне право України: Підручник для студентів юри дичних спеціальностей вищих закладів освіти/ВМ Гайворонський, ВП Жушман, ВМ Корнієнко/За ред. ВМ Гайворонського та ВП Жушмана
ВМ Гайворонський
X.: Право, 2003
142003
Щодо поняття та змісту екологізації аграрного виробництва
ТВ Курман, ОМ Туєва
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право, 74-78, 2012
112012
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
АП Гетьман, АМ Статівка, ВЮ Уркевич, МВ Шульга, ЄМ Білоусов, ...
видавництво" Право", 2012
82012
Принцип екологізації аграрного виробництва в аспекті співвідношення аграрного, земельного та екологічного права
ТВ Курман, ОМ Туєва
Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграрного …, 2011
62011
Сільський зелений туризм як категорія аграрного права
ОМ Туєва
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
52016
Окремі організаційно-правові засоби забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки
ОМ Туєва
Юридичний науковий електронний журнал, 90-94, 2015
52015
Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України
ОМ Батигіна, ВІ Гордєєв, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ГС Корнієнко, ...
52013
Організаційно-правові заходи забезпечення діяльності у сфері сільського зеленого туризму
ОМ Туєва
Актуальні питання публічного та приватного права, 16, 2017
32017
Фінансова підтримка як складова правового забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки
ОМ Туєва
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
32015
Актуальні проблеми гарантій прав на землі сільськогосподарського призначення громадян України
ОМ Туєва
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право, 134-142, 2011
32011
Земельні ділянки для сінокосіння й випасання худоби: правові питання
ОМ Туєва
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
32009
Аграрні розписки як інструмент кредитування аграрних товаровиробників
ОМ Туєва
22015
Про деякі правові питання функціонування дорадчої сільськогосподарської служби
ОМ Туєва
Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі …, 2014
22014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
22011
До питання про правову природу державного продовольчого резерву
ОМ Туєва
12014
Державна аграрна політика України: проблеми правового забезпечення
ВЮ Уркевич, МВ Шульга, ОВ Білінська, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ...
12014
Правові питання співвідношення державного продовольчого резерву та державного інтервенційного фонду. Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права …
ОМ Туєва
Харків: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 102-103, 2013
12013
Правові питання співвідношення земельної й цивільної правосуб'єктності громадян як учасників аграрних відносин
ОМ Туєва
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
12009
ПРАВОВІ ПИТАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ОМ Туєва
Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики …, 2021
2021
До питання про правові засади діяльності агротехнопарків
ОМ Туєва
Юрайт, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20