Подписаться
Анатолій Король Anatolii Korol
Анатолій Король Anatolii Korol
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
792009
Структура и функция лимфатических посткапилляров (механизм сопряжения процессов интерстициального транспорта и лимфатической резорбции)
ВВ Куприянов, ВВ Банин, АП Король
Архив анат 96 (6), 31-49, 1989
181989
Мікроструктурні зміни в язиці, викликані впливом малих доз опіоїду протягом 42-х і 56-ти діб (експериментальне дослідження)
ІО Онисько, РМ Онисько, АП Король, ОЄ Маєвський
Вісник морфології, 280-285, 2013
112013
Безприв’язне утримання корів при реконструкції чи будівництві молочних ферм
Є Адмін, А Король
Тваринництво України, 4-6, 2006
92006
Ультраструктурні характеристики ішемічного та реперфузійного ушкодження міокарда, його попередження за допомогою аспізолу
ВВ Добровольский, ТД Задорожна, АП Король
Вісник морфології 7 (1), 106-109, 2001
92001
Морфологічні особливості печінки щурів на ранніх стадіях опікової хвороби при інфузійній терапії колоїдно-гіперосмолярними розчинами
АІ Семененко, МС Пушкар, АП Король
Вісник морфології 17 (2), 285-289, 2011
82011
Зміни на електроннномікроскопічному рівні в тканинах язика під впливом малих доз опіоїду в кінці 6 і 8 тижнів (експериментальне дослідження)
ІО Онисько, РМ Онисько, АП Король, ОЄ Маєвський
Biomedical and biosocial anthropology, 13-20, 2013
72013
Вісн. морфол.—2005
НБ Урсол, МА Станіславчук, АП Король
Т 11, 76-81, 0
6
Морфологічні особливості маткових труб при непрохідності як обґрунтування нового способу хірургічної корекції неплідності трубного походження
ІА Голубовський, ГЯ Костюк, АП Король
Галицький лікарський вісник, 2010
42010
The sixth layer of the cornea: is it fiction or real fact?
YR Saldan, OE Maievskyi, YY Saldan, AV Artemov, AP Korol
Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, 2016
32016
The sixth layer of the cornea: is it fiction or real fact?
YR Saldan, OE Maievskyi, YY Saldan, AV Artemov, AP Korol
Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, 2016
32016
Патологоморфологічне дослідження внутрішніх органів лабораторних тварин після введення антисептичного препарату септефрил
ОІ Жорняк, ВВ Сухляк, ІГ Палій
Аннали Мечниковського інституту, 48-53, 2011
32011
Біохімічні порушення в крові, міокарді і судинній стінці в умовах експериментальної гіпергомоцистеїнемії, їх патогенетичне значення та можливості фармакологічної корекції
ІІ Андрушко, АП Король, ТВ Талаєва
Кровообіг та гемостаз, 52-58, 2011
32011
Морфологічні аспекти впливу гіпергомоцистеїнемії на печінковий фіброгенез у щурів
НО Пентюк, АП Король
Вісник Вінницького національного медичного університету, 2009
32009
Морфологические аспекты связи реакции надпочечников и щитовидной железы с Т–иммунодефицитом, как следствие интоксикации малыми дозами пестицидов
МС Пушкарь, ВП Бобрук, ЛА Соловьева
Винница: Медицинский Университет, 10-28, 2009
32009
Експериментально-морфологічне обґрунтування відновлення прохідності маткових труб
ІА Голубовський
ІА Голубовський, ГЯ Костюк, АП Король//Таврический медико-биологический …, 2006
32006
Баланс міді, цинку і марганцю у організмі свиней за різних доз та сполук селену у раціоні
ЛВ Пірова, ЛТ Косіор, АП Король
Білоцерківський національний аграрний університет, 2012
22012
Гістологічна характеристика результатів лікування гнійних ран шкіри за допомогою ранового діалізу в експерименті
ЛІ Шкільняк, АП Король
Вісник морфології, 2010
22010
Сучасні аспекти етіології, патогенезу та принципи органозберігаючого лікування лейоміоми матки
АП Король, АС Гриценко, ІА Самборська
Вісник Вінницького національного медичного університету, 2017
12017
Морфологічна характеристика адаптогенного ефекту екстракту родіоли рідкого та екстракту кори осики на моделі іммобілізаційного стресу
ІВ Луцак, СЮ Штриголь, АП Король
Фармаком, 68-76, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20