Підписатись
Наталія Деркевич
Наталія Деркевич
доцент кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Похідні дієслова–активні лексичні одиниці для зв’язності тексту
НА Деркевич
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2023
2023
З історії дослідження дієслівних префіксів у німецькій мові
НА Деркевич
Гельветика, 2022
2022
Префіксація як один із способів творення німецького дієслова
НА Деркевич
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Семантика похідних дієслів із префіксом er-у художньому тексті
НА Деркевич
Гельветика, 2020
2020
Семантична характеристика дієслів з невідокремлюваним префіксом ver
НА Деркевич
2020
Семантична характеристика дієслів з невідокремлюваним префіксом ver-
Д Наталія
Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія …, 2020
2020
Характеристика похідних дієслів з невідокремлюваним префіксом ent-у дослідженнях відомих лінгвістів
НА Деркевич
2019
Семантичні закономірності функціонування префіксально-дієслівної моделі з прикметниковою основою
НА Деркевич
2019
Характеристика похідних дієслів з невідокремлюваним префіксом ent- у дослідженнях відомих лінгвістів
ДН Альбертівна
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" серія …, 2019
2019
Besonderheiten des Verbalpräfixes zer-
N Derkevych
XXVI Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських …, 2019
2019
Семантичні закономірності функціонування префіксально-дієслівної моделі з прикметниковою основою
ДН А.
Наукові записки національного університету "Острозька академія", 192 - 195, 2019
2019
Художній текст як поле для виявлення семантики похідних дієслів
НА Деркевич
2018
Діахронія невідокремлюваного дієслівного префікса ver-
ДН А.
Modern philologigal research: a combination of innovative and traditional …, 2018
2018
Художній текст як поле для виявлення семантики похідних дієслів
ДН А.
Наукові записки. М. Кропивницький, 106 - 110, 2018
2018
Роль складних дієслів у формуванні зв’язності тексту
НА Деркевич
2017
Роль складних дієслів у формуванні зв'язності тексту
Д Наталія
Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький КДПУ, 691- 696, 2017
2017
Етимологія невідокремлюваного дієслівного префікса ent-
ДН Альбертівна
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання розвитку …, 2017
2017
Substantivische Basen für abgeleitete Verben
D Natalia
XXIV Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських …, 2017
2017
Роль складних дієслів у формуванні зв'язності тексту
ДН Альбертівна
Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Випуск 154. - м. Кропивницький …, 2017
2017
Модифікація твірних основ унаслідок приєднання до них невідокремлюваного префікса
ДН Альбертівна
Наукові записки. Серія: "Філологічна". - Острог: Видавництво Національного …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20