Наталія Деркевич
Наталія Деркевич
доцент кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Префіксація як один із способів творення німецького дієслова
НА Деркевич
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Семантична характеристика дієслів з невідокремлюваним префіксом ver
НА Деркевич
2020
Семантична характеристика дієслів з невідокремлюваним префіксом ver-
Д Наталія
Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія …, 2020
2020
Характеристика похідних дієслів з невідокремлюваним префіксом ent-у дослідженнях відомих лінгвістів
НА Деркевич
2019
Семантичні закономірності функціонування префіксально-дієслівної моделі з прикметниковою основою
НА Деркевич
2019
Характеристика похідних дієслів з невідокремлюваним префіксом ent- у дослідженнях відомих лінгвістів
ДН Альбертівна
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" серія …, 2019
2019
Besonderheiten des Verbalpräfixes zer-
N Derkevych
XXVI Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських …, 2019
2019
Семантичні закономірності функціонування префіксально-дієслівної моделі з прикметниковою основою
ДН А.
Наукові записки національного університету "Острозька академія", 192 - 195, 2019
2019
Художній текст як поле для виявлення семантики похідних дієслів
НА Деркевич
2018
Діахронія невідокремлюваного дієслівного префікса ver-
ДН А.
Modern philologigal research: a combination of innovative and traditional …, 2018
2018
Художній текст як поле для виявлення семантики похідних дієслів
ДН А.
Наукові записки. М. Кропивницький, 106 - 110, 2018
2018
Роль складних дієслів у формуванні зв’язності тексту
НА Деркевич
2017
Роль складних дієслів у формуванні зв'язності тексту
Д Наталія
Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький КДПУ, 691- 696, 2017
2017
Етимологія невідокремлюваного дієслівного префікса ent-
ДН Альбертівна
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання розвитку …, 2017
2017
Substantivische Basen für abgeleitete Verben
D Natalia
XXIV Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських …, 2017
2017
Роль складних дієслів у формуванні зв'язності тексту
ДН Альбертівна
Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Випуск 154. - м. Кропивницький …, 2017
2017
Модифікація твірних основ унаслідок приєднання до них невідокремлюваного префікса
ДН Альбертівна
Наукові записки. Серія: "Філологічна". - Острог: Видавництво Національного …, 2016
2016
Модифікація твірних основ унаслідок приєднання до них невідокремлюваного дієслівного префікса
НА Деркевич
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
2016
Становлення граматичного статусу дієслівного префікса
НА Деркевич
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
2014
Формування семантичної валентності у дієсловах шляхом приєднання невідокремлюваних префіксів
ДН Альбертівна
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20