Віктор Негрецький
Віктор Негрецький
старший науковий співробітник відділу фітогормонології Інституту ботаніки НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене botany.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Effect of darkness on growth and flowering of Chenopodium rubrum and C. murale plants in vitro
A Mitrović, B Živanović, L Ćulafić
Biologia plantarum 46 (3), 471-474, 2003
82003
The growth of the shoot apex of Chenopodium rubrum L. treated with a florigenic extract from flowering tobacco plants: preliminary anatomical observations
F SEIDLOVĀ, VN Lozhnikova, VA Negretsky, MK Chailakhyan
Journal of experimental botany 41 (10), 1347-1349, 1990
61990
Вплив короткочасних температурних стресів на синтез білка теплового шоку 70 кДа й утворення пероксиду водню в проростках Amaranthus caudatus L.
ІВ Косаківська, ВА Негрецький, ВМ Пушкарьов, ОА Контурська, ...
Український ботанічний журнал, 552-556, 2013
22013
Effects of green light on growth and flower formation of short-day plants
VA Negretsky
Plant Physiol. 102, 117, 1993
21993
Анатомічні особливості листка видів родів Campanula L. i Aquilegia L. при інтродукції в умовах степової зони України
ІІ Крохмаль
Український ботанічний журнал, 908-918, 2012
12012
ЕКСТРАКЦІЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ З УМОВНО НОРМАЛЬНОЇ ТА ПУХЛИННОЇ ТКАНИН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ
ВМ Пушкарьов, ОІ Ковзун, ЛГ Воскобойник, НМ Костюченко, ...
12008
Effect of paclobutrazol on gibberellins activity and content of abscisic acid in the leaves of some agricultural plants
VG Kuryata, VA Negretsky, VV Rogach, LA Golunova, SV Maznichenko, ...
FIZIOLOGIIA I BIOKHIMIIA KUL'TURNYKH RASTENII 37 (5), 452, 2005
12005
Морфогенез гаметофіта папороті флори України Polystichum aculeatum (L.) Roth в культурі in vitro
ЛМ Бабенко, КО Романенко, ММ Щербатюк, ОВ Вашека, ...
Доповіді НАН України, 2017
2017
Структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta)
ЛМ Бабенко, ОА Шейко, ІВ Косаківська, НП Веденічова, ВА Негрецький, ...
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія …, 2015
2015
До 80-річчя відділу фізіології рослин (фітогормонології) Інституту ботаніки імені МГ Холодного НАН України
ІВ Косаківська, НП Веденичова, ВА Негрецький, ОА Шейко
Український ботанічний журнал, 626-630, 2014
2014
Вплив гіпо-та гіпертермії на вміст нуклеїнових кислот у рослин з різними типами екологічних стратегій
ІВ Косаківська, ВА Негрецький, ДБ Рахметов, ОІ Ковзун, ВМ Пушкарьов, ...
Інтродукція рослин, 102-108, 2013
2013
Слово про нашу колегу (до 80-річчя Ради Феодосіївни Процко)
КМ Ситник, ЛI Мусатенко, ВА Негрецький, ЛI Корсун
Український ботанічний журнал, 614-616, 2008
2008
Людмила Іванівна Мусатенко (до 70-річчя від дня народження)
КМ Ситник, ГІ Мартин, ВМ Генералова, ВА Васюк, НП Веденічева, ...
Український ботанічний журнал, 127-130, 2006
2006
Protein kinase C isoforms expression during flowering induction of short-day plants Chenopodium rubrum L.
V Negretsky, O Kovozun
Acta Physiologiae Plantarum 26 (3 suppl.), 2004
2004
Variety specificity of the post-harvest maturation of seeds of the winter cereals under conditions of Ukraine
RF Protsko, VA Negretsky, AV Gordetsky
FIZIOLOGIIA I BIOKHIMIIA KUL'TURNYKH RASTENII 30, 36-43, 1998
1998
Effect of retardants on hormonal status mesostructure of leaves and growth of plants in raspberry
VG Kuryata, GM Dabizhuk, GL Remenyuk, VA Berestetsky, VA Negretsky
FIZIOLOGIIA I BIOKHIMIIA KUL'TURNYKH RASTENII 27, 374-382, 1995
1995
Session 07 Flowering and juvenility
GRJ Ausloos, JC Vendrig, J Benada, G Coupland, J Putterill, F Robson, ...
Biologia Plantarum 36 (1), S97-S105, 1994
1994
TRANSGENIC TOBACCO PLANTS OF DIFFERENT BIOTYPES WITH T-DNA PHYTOHORMONE SYNTHESIS GENES
F Seidlová, J Krekule, MK Chailakhyan
Physiology and Biochemistry of Cytokinins in Plants: Developed from the …, 1992
1992
113: The effect of green light quality on flowering of short-day plants
V Negretsky, V Lozhnikova, V Kanevsky
Physiologia Plantarum (Denmark), 1990
1990
PROSPECTS OF APPLYING GROWTH-REGULATORS IN AGRICULTURAL PRACTICE
VA NEGRETSKY, LI MUSATENKO
FIZIOLOGIYA I BIOKHIMIYA KULTURNYKH RASTENII 20 (2), 203-207, 1988
1988
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20