Романів Ростислав Володимирович
Романів Ростислав Володимирович
Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий облік
ЯД Крупка, ЗВ Задорожний, НВ Гудзь, ПН Денчук, НВ Починок, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
1002017
Історія обліку та контролю господарської діяльності
МС Пушкар, НВ Гавришко, РВ Романів
навч. посіб./МС Пушкар, НВ Гавришко, РВ Романів.–Тернопіль: Карт-бланш, 2003
80*2003
Історія обліку та контролю господарської діяльності: навч. посіб
МС Пушкар, НВ Гавришко, РВ Романів
Тернопіль: Карт-бланш, 2003
802003
Бухгалтерський облік: навчальний посібник
НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів
К.: Центр учбової літератури 422 (2), 2016
202016
Теоретичні аспекти кадрового аудиту оцінки системи управління персоналом
ІД Голяш, СР Романів, РВ Романів
20*2015
Бухгалтерський облік : підручник для внз
НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів
К. : Центр учбової літератури, 2016
17*2016
Використання дискримінантного аналізу у методиці проведення внутрішнього аудиту
Р Ростислав
Наука молода, 115-117, 2006
14*2006
Бухгалтерський облік
НВ Гудзь, ПН Денчук, РВ Романів
Київ: ЦУЛ, 2015
112015
Гудвіл підприємства:проблемні питання сутності й оцінки в бухгалтерському обліку
РС Романів Ростислав
Галицький економічний вісник, 115-119, 2009
8*2009
Бухгалтерський облік
Я Крупка, З Задорожний, Н Гудзь, П Денчук, Н Микитюк, Н Починок, ...
72018
Проблеми застосування у бухгалтерському обліку оцінки за справедливою вартістю та її вплив на світові економічні процеси
Р Романів
Економічний аналіз: збірник науково-технічних праць кафедри економічного …, 2010
72010
Специфіка завдань проведення внутрішнього аудиту при антикризовому управлінні
РС Романів Ростислав
Галицький економічний вісник, 154-160, 2006
7*2006
Бухгалтерський облік. - 2-е вид., перероб. і доп.
РВР Н.В.Гудзь, П.Н.Денчук
Центр учбової літератури, 2016
6*2016
Оцінка інтелектуального капіталу та її застосування в управлінських концепціях епохи глобалізації економіки
Р Ростислав
Економічний аналіз, 390-392, 2008
6*2008
Формування та функціонування системи управлінського обліку на промислових підприємствах (на прикладі підприємств лакофарбової промисловості України)
РВ Романів
Тернопільська академія народного господарства, 2001
52001
ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ (на прикладі підприємств лакофарбової промисловості України)
РВ РОМАНІВ
52000
Фінансовий облік
РРВ Задорож-ний З.В., Крупка Я.Д.
К.: «Хай-Тек Прес", 2011
42011
Апперцепція інформації в біхевіористичній теорії бухгалтерського обліку: критика сучасних підходів
Р Романів
ТНЕУ, 2018
32018
Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні
ЗМВ Задорожний, ЯД Крупка, ІЯ Омецінська, РВ Романів, НВ Гудзь, ...
ТНЕУ, 2015
32015
Облікові та юридичні аспекти операцій з правами на нерухомість : вітчизняний та зарубіжний досвід
Р Ростислав
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20