Follow
Панфілов Олександр, Панфилов Александр, Panfilov  Oleksandr
Панфілов Олександр, Панфилов Александр, Panfilov Oleksandr
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Політологія: наука про політику: Підручник для вищої школи/Василь Григорович Кремень (ред.), Микола Іванович Горлач (ред.).–3. вид., виправ. та доп
В Андрущенко, М Горлач, О Панфілов
К.; Х.: Єдинорог, 2001.–640с, 2001
175*2001
Politychna entsyklopediia.[Political Encyclopedia]
Y Shapoval
Kyiv: Parlam. vyd-vo,[in Ukrainian], 2011
80*2011
Politychna entsyklopediia [Political encyclopedia]
Y Levenets, Y Shapoval
Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian], 2011
72*2011
Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник/[ІЯ Вдовичин, ЛЯ Угрин, ГВ Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми НМ–Львів:«Новий Світ-2000», 2015
ОЮ Панфілов
62*2015
Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk/uklad.:[LM Herasina, VL Pohribna, IO Polishchuk ta in.]
MP Trebin
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2015
50*2015
Философия
ВГ Кремень, МИ Горлач, ВИ Волович, МП Требин, АЮ Панфилов
Харьков: Прапор, 2004
48*2004
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
О Панфілов
Х.: Право, 2015
45*2015
Політична енциклопедія
ЮI Шаповал
Парламентське вид., 2011
44*2011
Політична енциклопедія/редкол
Ю Левенець
Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К.: Парламентське …, 2011
43*2011
Политология. Учебник/кремний ВГ, Горлач МИ
ВГ Кремень, МІ Горлач, ОЮ Панфілов
Электронный ресурс]–Харьков: Печатный центр «Единорог, 2002
40*2002
Філософія
МИ Горлач, МП Требін, ОЮ Панфілов
Харків, ТОВ “Модель Всесвіту”, 2001
39*2001
Основи філософських знань: підруч.
МІ Горлач, МП Требін, ОЮ Панфілов
К.: Центр учбової літ-ри, 2008
34*2008
Novitnia politychna leksyka (neolohizmy, okazionalizmy ta inshi novotvory)(The latest political vocabulary (neologisms, occasionalisms and other innovations))/[I. Ya. Vdovychyn …
NM Khoma
Lviv:«Novyi Svit-2000»[in Ukrainian], 2015
33*2015
Політична енциклопедія
Ю Поліщук
Київ: Парламентське видавництво, 2011
25*2011
Соціально-гуманітарна сфера України в сучасних дискурсах: монографія
ОЮ Панфілов, та інші
Харків: ХІФ КНТЕУ, видавець О.А. Мірошниченко, 2019
21*2019
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори)
ІЯ Вдовичин
Львів: Новий Світ–2000, 2015
18*2015
Людина і світ
ЯМ Назаренко, ОЮ Панфілов
Харків: Оберіг, 2012
16*2012
Полiтологiя: наука про полiтику
МI Горлич, ОЮ Панфілов
16*2001
Zberezhennia homeostazysu suspilstva v umovakh systemnykh transformatsii: sylovyi aspekt
OY Panfilov
Monohrafiia. Kharkiv: Maidan [in Ukrainian], 2007
15*2007
Социальная философия
ВП Андрущенко, НИ Горлач, АЮ Панфилов
Киев-Харьков:«Единорог».–2002.–736 с, 2002
13*2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20