Національний університет "Запорізька політехніка"
Національний університет "Запорізька політехніка"
Zaporizhzhia Polytechnic National University
Verified email at zntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики
АМ Приходько
Запоріжжя: Прем’єр 332, 2008
6562008
Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень
СО Субботін, СА Субботин
Запорізький національний технічний університет, 2008
1922008
Дозвіллєзнавство: навчальний посібник
ВЙ Бочелюк, ВВ Бочелюк
К.: Центр навчальної літератури 208, 2006
1852006
Адміністративне право
СМ Алфьоров, СВ Ващенко, ММ Долгополова, АП Купін
Загальна частина: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011
1722011
Управління витратами суб’єктів господарювання: монографія
АВ Череп
Х.: ІНЖЕК, 2006
1702006
Концепты и концептосистемы
АН Приходько, АМ Приходько
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2013
1622013
Модификация полимеров ультрадисперсными соединениями
АА Охлопкова, ОА Адрианова, СН Попов
ЯФ Изд-ва СО РАН, 2003
1492003
Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей: монографія
СО Субботін, АО Олійник, ОО Олійник
Запоріжжя: Знту 375, 5.2, 2009
1372009
Остаточные напряжения и деформации в металлах
ВВ Абрамов
М.: Машгиз 2, 1963
123*1963
Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб.
ЛМ Бостан, СК Бостан
Київ: Центр учб. літ, 2008
1192008
Історія держави і права зарубіжних країн: навч. посіб.
ЛМ Бостан, СК Бостан
Київ: Центр учб. літ, 2008
1192008
Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності
ОФ Андросова, ЕФ Андросова, АВ Череп, АВ Череп
Видавництво «Кондор», 2007
1132007
Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах
ОФ Андросова, НЄ Горобинська
ББК Ч 21 Т39, 184, 2003
1132003
Економічний аналіз: навчальний посібник
АВ Череп
К.: Кондор, 2005
982005
Інвестознавство: підручник
АВ Череп
К.: Кондор, 398, 2006
962006
Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання: підручник
АВ Череп
К.: Кондор 380, 235, 2006
952006
Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством
ОГ Лищенко
К.: Держава та регіони, 2009
932009
Складносурядне речення в сучасній німецькій мові
АМ Приходько
Запоріжжя: ЗДУ 292, 3, 2002
932002
Науковий стиль української мови: навч. посіб.
ГС Онуфрієнко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
922006
Основи теорії систем та системного аналізу
ОМ Горбань, ВЄ Бахрушин
Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ, 2004
912004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20