Мирослав Боцула
Мирослав Боцула
Вінницькій національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.net - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Про проблему експертизи якості матеріалів дистанційних курсів
МП Боцула, ІА Моргун
ВНТУ, 2008
182008
Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод
ВБ Мокін, МП Боцула, ЄМ Крижановський
ВНТУ, 2011
122011
О проблеме экспертизы качества материалов дистанционных курсов
МП Боцула, ІА Моргун
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2008
122008
Розробка комп’ютерних засобів автоматизації процесів вимірювання, накопичення та оброблення параметрів стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів аналітпідрозділами …
ВБ Мокін, ЮЛ Зіскінд, МП Боцула
Матеріали ХІІІ-ої Міжнародної конференції з автоматичного управління …, 2006
92006
Підсистема" вода і скиди" автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
ЮЛ Зіскінд, ВБ Мокін, МП Боцула, АР Ящолт
ВНТУ, 2006
82006
Комп’ютерна програма „Підсистема „Вода та скиди” автоматизованої системи контролю „ЕкоІнспектор” для накопичення, оброблення та аналізування усіх видів скидів та стану …
ВБ Мокін, МП Боцула, АР Ящолт
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 0
8
Комп'ютеризованi регiональнi системи державного монiторингу поверхневих вод: моделi, алгоритми, програми. Монографiя/Пiд ред. ВБ Мокiна
ВБ Мокiн, МП Боцула, ГВ Горячев, ОВ Давиденко, АI Катасонов, ...
72005
Розробка геоінформаційної системи державного моніторингу довкілля Вінницької області/Зб. наукових праць “Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку”
ВБ Мокін, МП Боцула
К.: ДНВП" Картографія, 140-143, 2003
72003
Розробка комп’ютерних засобiв автоматизацiї процесiв вимiрювання, накопичення та оброблення параметрiв стану забруднення довкiлля, викидiв, скидiв i вiдходiв аналiтпiдроздiлами …
ВБ Мокiн, ЮЛ Зiскiнд, МП Боцула
Матерiали ХIII-ої Мiжнародної конференцiї з автоматичного управлiння …, 2006
62006
Геоінформаційна аналітична система державного моніторингу довкілля Вінницької області. Частина І. Моніторинг поверхневих вод
ВБ Мокін, ОГ Яворська, МП Боцула, ОВ Давиденко, АІ Катасонов, ...
ВНТУ, 2005
62005
Розробка геоінформаційного автоматизованого гідрологічного бюлетеню Вінницького обласного центру з гідрометеорології
ВБ Мокін, МП Боцула
Геоінформатика, 2003
62003
Система інтеграції електронних ресурсів вищого навчального закладу" Інтегровані електронні ресурси ВНТУ JetIQ «Концепція інтеграції електронних ресурсів ВНТУ» службовий твір …
ВВ Грабко, ОН Романюк, ОВ Бісікало, МП Боцула, ЄА Паламарчук, ...
Режим доступу: https://iq. vntu. edu. ua, 0
6
Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій
ВБ Мокін, БІ Мокін, ВА Сташук, ОВ Дезірон, МЯ Бабич, МП Боцула, ...
ВНТУ, 2009
52009
Новий підхід до формалізації та автоматизації обробки схем відбору проб води в підсистемі „Вода та скиди” АСУ" ЕкоІнспектор" держекоінспекції мінприроди України
ВБ Мокін, МП Боцула, АР Ящолт
ВНТУ, 2008
52008
Метод отримання комплексної оцінки якості веб-матеріалів з використанням полярної системи координат
МП Боцула, IA Моргун
ВНТУ, 2011
42011
Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод
ВБ Мокін, МП Боцула, АР Ящолт
ВНТУ, 2010
42010
Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області
ВБ Мокін, БІ Мокін, ВА Сташук, МЯ Бабич, МП Боцула, ...
ВНТУ, 2009
42009
Методика розрахунку критеріїв оцінки якості електронних матеріалів з використанням нечітких множин
МП Боцула, ЮІ Мітюшкін, IA Моргун
ВНТУ, 2011
32011
Підсистема «ҐРУНТИ та ВІДХОДИ» автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
ЮЛ Зіскінд, ВБ Мокін, МП Боцула
І-й Всеукраїнського з’їзду екологів: зб. тез.—Вінниця: ВНТУ, 2006
32006
Технологія потрійної публікації дистанційних навчальних курсів
МП Боцула, ВБ Мокін, ВБ Мокін
Оптико-електрон. інформ.-енерг. технології, 11-15, 2005
32005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20