Жанна Дерій Zhanna Derii orcid.org/0000-0003-3695-7202
Жанна Дерій Zhanna Derii orcid.org/0000-0003-3695-7202
Doctor of Economics, Chernihiv Polytechnic National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Formation of the Information Economy: Organizational and Financial Aspects
PK Nataliia Vdovenko , Jannet Deriy , Liudmyla Seliverstova
International Journal of Supply Chain Management (IJSCM) 8 (No 4), 956-961, 2019
16*2019
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
ЖВ Дерій
92013
Vplyv mekhanizmiv derzhavnoho rehuliuvannia na protsesy funktsionuvannia liudskoho potentsialu [Influence of the mechanisms of state regulation on the process of functioning of …
ZV Derii, SA Skyba
Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia–Problems and prospects of …, 2016
82016
Економічний розвиток транспортно–підприємницького комплексу прикордонних територій
ЖВ Дерій
Чернігів, 2006
82006
The role of the agricultural sphere in the context of food security
VV Koval, ZV Derii, IO Sedikova
Науковий вісник Полісся, 21-27, 2018
72018
Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії
ЖВ Дерій, ТІ Зосименко
Актуальні проблеми економіки, 278-290, 2016
72016
Households role in the circular economy
D Zh.
Проблеми і перспективи економіки та управління, 39-45, 2017
6*2017
Extended reproduction of human potential in today's environment
SAS Zh.V. Derii, T.I. Zosymenko
Scientific bulletin of Polissia 2 (6), 66-72, 2016
6*2016
Капіталізація людського потенціалу: теорія, методологія, практика: моногр
ЖВ Дерій
ЖВ Дерій–Чернігів: ЧНТУ, 2013
62013
Регіональна парадигма якості життя та людського розвитку
ЖВ Дерій
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
62013
Формування конкурентної політики держави на засадах інституційної архітектоніки
ЖВ Дерій, ТІ Зосименко
Регіональна бізнес-економіка та управління, 11-17, 2013
52013
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ЖВ Дерій
52012
Вплив механізмів державного регулювання на процеси функціонування людського потенціалу
Ж Дерій, С Скиба
Проблеми і перспективи економіки та управління, 18-30, 2016
42016
Транспарентність інноваційної діяльності як необхідна умова існування та розвитку харчової промисловості України
ЖВ Дерій, НВ Завгородня
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 264-267, 2016
42016
Механізм капіталізації людського потенціалу складові та їх взаємодія
ЖВ Дерій
Економічний простір, 69-77, 2013
42013
Методика оцінювання прогресу економічних реформ: регіональний вимір європейської інтеграції
ЖВ Дерій, ТІ Зосименко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 9-17, 2016
32016
Розвиток аграрних кластерів як організаційно-економічний базис підвищення рівня потенціалу АПК
ЖВ Дерій, ТВ Остапенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 17-21, 2014
32014
Вплив капіталізації людського потенціалу на інноваційний розвиток регіональних економічних систем
ЖВ Дерій
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
32014
Регіональні особливості людського розвитку в Україні
ЖВ Дерій
32013
Модифікація методів оцінювання людського капіталу
ЖВ Дерій
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20