Пономаренко Оксана
Пономаренко Оксана
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
К вопросу о месте семейных отношений в системе общественных отношений
ОМ Пономаренко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
22013
Влияние конвенций МОТ на национальное законодательство Украины о социальном обеспечении семей с детьми
ОМ Пономаренко
Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової …, 2003
22003
Аліментний договір як підстава виникнення аліментних зобов'язань
ОМ Пономаренко
Збірник наукових праць. Серія "Право", 2017
12017
Держава як суб’єкт правовідносин щодо соціального забезпечення допомога ми сімей з дітьми
ОМ Пономаренко
Вісник Одеського інституту внутрішніх справ, 138-143, 2004
12004
ПРИМУСОВЕ СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ ЗА ДОГОВОРОМ: ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ТА ДОГОВІРНОЇ ПРАКТИКИ
ОМ Пономаренко
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 28-36, 2019
2019
Припинення аліментного договору з підстав, які не пов'язані з його розірванням:деякі проблеми теорії та практики
О Пономаренко
Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені …, 2019
2019
Проблеми нормативного визначення вимог до сторін аліментного договору
Пономаренко
Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. Учасників наук. -практ. конф …, 2019
2019
СТОРОНИ АЛІМЕНТНОГО ДОГОВОРУ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ SIDES OF ALIMONY CONTRACT: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE
ОМ Пономаренко
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 131, 2018
2018
Про свободу визначення заходів відповідальності за порушення сімейних договорів
ОМ Пономаренко
Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання …, 2017
2017
К вопросу об участии ребёнка в заключении семейных договоров
ОМ Пономаренко
Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук. - практ. конф., присвяч …, 2016
2016
Щодо визначення поняття сімейного договору
ОМ Пономаренко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2016
2016
Субъекты договорного регулировании семейных отношений
ОМ Пономаренко
Збірник наукових праць. Серія «Право», 87-93, 2015
2015
Сучасний стан та перспективи нормативного регулювання сімейних договорів
ОМ Пономаренко
Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: [тези …, 2015
2015
Перспективы развития теории семейного договора
ОМ Пономаренко
Актуальні проблеми приватного права: матеріали міжнар. Наук.-практ. Конф …, 2015
2015
Особенности защиты в семейном праве
ОМ Пономаренко
Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и …, 2014
2014
Особенности защиты в семейном праве
ОМ Пономаренко
Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и …, 2014
2014
Щодо поняття сім’ї у сучасній теорії сімейного права в законодавстві України
ОМ Пономаренко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2014
2014
ЩОДО ПОНЯТТНЯ СІМ'Ї У СУЧАСНІЙ У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ СІМЕЙНОГО ПРАВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
ОМ Пономаренко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2014
2014
Влияние специфики семейных отношений на защиту субъективных семейных прав
ОМ Пономаренко
Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету …, 2014
2014
Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных прав и интересов
ВЛЯ И. В. Спасибо-Фатеева, Н. М. Сибилев, ИВ Спасибо-Фатеевой
Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20