Пономаренко Оксана
Пономаренко Оксана
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аліментний договір як підстава виникнення аліментних зобов'язань
ОМ Пономаренко
Збірник наукових праць. Серія "Право", 2017
22017
К вопросу о месте семейных отношений в системе общественных отношений
ОМ Пономаренко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
22013
Держава як суб’єкт правовідносин щодо соціального забезпечення допомога ми сімей з дітьми
ОМ Пономаренко
Вісник Одеського інституту внутрішніх справ, 138-143, 2004
22004
Влияние конвенций МОТ на национальное законодательство Украины о социальном обеспечении семей с детьми
ОМ Пономаренко
Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової …, 2003
22003
До питання про можливість визнання сім’ї суб’єктом права соціального забезпечення
ОМ Пономаренко
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 134-139, 2004
12004
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ДОГОВОРУ ПРО ПОДІЛ СПІЛЬНОГО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ
ОМ Пономаренко
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 49-57, 2020
2020
Припинення аліментного договору з підстав, які не пов'язані з його розірванням:деякі проблеми теорії та практики
О Пономаренко
Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені …, 2019
2019
Проблеми нормативного визначення вимог до сторін аліментного договору
Пономаренко
Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. Учасників наук. -практ. конф …, 2019
2019
Понятие алиментного договора и его место в системе частноправовых договоров
O Ponomarenko
Legea şi Viaţa 323 (11/2), 106-109, 2018
2018
Припинення та зміна аліментного договору: проблеми теорії та практики
ОМ Пономаренко
Часопис цивілістики, 48-55, 2018
2018
Примусове стягнення аліментів за договором: проблеми судової та договірної практики
ОМ Пономаренко
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2018
2018
СТОРОНИ АЛІМЕНТНОГО ДОГОВОРУ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ SIDES OF ALIMONY CONTRACT: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE
ОМ Пономаренко
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 131, 2018
2018
Про свободу визначення заходів відповідальності за порушення сімейних договорів
ОМ Пономаренко
Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання …, 2017
2017
К вопросу об участии ребёнка в заключении семейных договоров
ОМ Пономаренко
Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук. - практ. конф., присвяч …, 2016
2016
Розтяг широкого плоского стрижня, що містить криволінійний виступ на одному краю
О Пономаренко, В Семерак
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія …, 2016
2016
ÙОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ С²МЕЙНОГО ДОГОВОРУ
ОМ Пономаренко
2016
Субъекты договорного регулировании семейных отношений
ОМ Пономаренко
Збірник наукових праць. Серія «Право», 87-93, 2015
2015
Сучасний стан та перспективи нормативного регулювання сімейних договорів
ОМ Пономаренко
Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання: [тези …, 2015
2015
Перспективы развития теории семейного договора
ОМ Пономаренко
Актуальні проблеми приватного права: матеріали міжнар. Наук.-практ. Конф …, 2015
2015
Особенности защиты в семейном праве
ОМ Пономаренко
Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20