Яремчук О.З.; Yaremchuk O.Z.
Яремчук О.З.; Yaremchuk O.Z.
доцент кафедри медичної біохімії ДВНЗ "Тернопільський державний
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зміни біохімічних показників печінки та нирок при експериментальному панкреатиті та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту і рекомбінантної супероксиддисмутази
ОЗ Яремчук, КА Посохова
Український біохімічний журнал, 57-66, 2011
82011
Показники прооксидантно-антиоксидантної системи печінки при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та застосуванні L-аргініну
OZ Yaremchuk, КА Posokhova, АR Bryk, МІ Kulitska, ІP Kuzmak, ...
Medical and Clinical Chemistry, 63-70, 2017
22017
Вплив L-аргініну та аміногуанідину на показники вільнорадикального окиснення у нирках при експериментальному антифосфоліпідному синдромі
ОЗ Яремчук, КА Посохова, МІ Куліцька
Мир медицины и биологии, 2018
12018
Патогенетичні аспекти гепаторенального синдрому (огляд літератури)
МІ Куліцька, ДБ Миронюк, IЯ Криницька
Медична хімія 17 (1), 2015
12015
Дослідження концентрації нітрит-аніона та прозапальних цитокінів при гострому експериментальному панкреатиті та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту
ОЗ Яремчук
Медична хімія, 89-95, 2013
12013
Вплив препарату супероксиддисмутази та L-аргініну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті
КА Посохова, ОЗ Яремчук
Біологія тварин, 212-219, 2010
12010
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У НИРКАХ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АНТИФОСФОЛІПІДНОМУ СИНДРОМІ ТА ЗАСТОСУВАННІ МОДУЛЯТОРІВ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ
OZ Yaremchuk, ZM Nebesna, SB Kramar, KA Posokhova
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 208-215, 2020
2020
ВПЛИВ МОДУЛЯТОРІВ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ НА ПОКАЗНИКИ ГЕМОСТАЗУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АНТИФОСФОЛІПІДНОМУ СИНДРОМІ
OZ Yaremchuk
Medical and Clinical Chemistry, 99-106, 2020
2020
NEUROPROTECTIVE EFFECT OF AMINOGUANIDINE IN EXPERIMENTAL OBSTETRIC ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
O Yaremchuk, Y Soroka, M Kulitska, I Kuzmak, V Chernyashova, ...
Georgian Medical News, 159-165, 2020
2020
Effect of L-arginine and aminoguanidine on the cytokine profile in obstetric antiphospholipid syndrome
OZ Yaremchuk, KA Posokhova, PH Lykhatskyi, NY Letniak, IP Moseychuk
Regulatory Mechanisms in Biosystems 11 (1), 123-126, 2020
2020
PRODUCTION OF REACTIVE OXYGEN SPECIES AND DEVELOPMENT OF APOPTOSIS IN BLOOD LEUKOCYTES IN EXPERIMENTAL ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
O Yaremchuk, K Posokhova, P Lykhatskyi, N Letniak, M Kulitska, ...
Georgian Medical News, 120-125, 2020
2020
CASPASE-3 CONTENT IN THE LIVER TISSUE IN ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND USE OF NITRIC OXIDE SYNTHESIS MODULATORS
OZ Yaremchuk, KA Posokhova, NY Letniak
Тернопільський державний медичний університет, 2020
2020
INFLUENCE OF L-ARGININE AND AMINOGUANIDINE ON OXIDATIVE STRESS IN THE BRAIN IN EXPERIMENTAL ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
O Yaremchuk, K Posokhova, M Kulitska
Sciences of Europe, 2020
2020
NEUROPROTECTIVE EFFECT OF AMINOGUANIDIN IN BRAIN DAMAGE MECHANISMS OF THE PREGNANT BALB/C MICE WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
O Yaremchuk
Sciences of Europe, 2020
2020
BIOLOGICAL SCIENCES
T Voroвeva, E Dementieva, N Hetsko, M Kyryliv, I Bekus, I Krynytska, ...
Sciences 2 (47), 2020
2020
MIELIN BASIC PROTEIN IN THE BRAIN TISSUE OF THE BALB/C MICE WITH EXPERIMENTAL ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND AFFECTION WITH NITRIC OXIDE SYNTHESIS MODULATORS
O Yaremchuk, K Posokhova, I Bandas, K Kurylo, L Tsybulska
Georgian medical news, 135-140, 2019
2019
СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ НИРОК ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АНТИФОСФОЛІПІДНОМУ СИНДРОМІ ТА ДІЇ МОДУЛЯТОРІВ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ
OZ Yaremchuk
Medical and Clinical Chemistry, 85-91, 2019
2019
Прооксидантно-антиоксидантний баланс в організмі щурів на тлі субхронічної доксорубіцинової токсичності та застосування ентеросорбції і філграстиму (огляд літератури та …
OO Shevchuk, AS Volska, OZ Yaremchuk, KI Kurylo, KI Bardakhivska, ...
Medical and Clinical Chemistry, 13-22, 2019
2019
Content of GFAP in the Brain of BALB/C Mice with the Antiphospholipid Syndrome: Effects of L-Arginine and Aminoguanidine
OZ Yaremchuk, KA Posokhova
Neurophysiology 51 (6), 409-415, 2019
2019
THE INFLUENCE OF L-ARGININE ON THE LEVEL OF SYNTHESIS OF NITRIC OXIDE AND THE CONTENT OF GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN IN BRAIN DURING EXPERIMENTAL ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
OZ Yaremchuk, KA Posokhova, OS Tokarskyi
Scientific Issue Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20