Шраменко Владимир Павлович
Шраменко Владимир Павлович
Український державний університет залізничного транспорту, УкрДУЗТ,
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Математическая модель пути, который имеет инерционные характеристики, под действием скоростного подвижного состава
ОМ ДАРЕНСЬКИЙ, ВП ШРАМЕНКО, ЮЛ ТУЛЕЙ, ОА ДУДІН, ...
Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi, 35-40, 2018
2018
Математична модель колії, яка має інерційні характеристики, під дією швидкісного рухомого складу
ОМ Даренський, ВП Шраменко, ЮЛ Тулей, ОА Дудін, ЯС Лейбук
УкрДУЗТ, 2018
2018
Визначення розрахункових параметрів для процесу зварювання рейкових плітей методом їх натягування
ВП Шраменко, ОІ Кукота
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Дослідження напружено-деформованого стану дерев’яної шпали метрополітену за допомогою програмного комплексу ЛИРА
ВП Шраменко, ДА Фаст, ОВ Богданова
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
2013
Дослідженння кваліметричної моделі діяльності колійної бригади при поточному утриманні колії
ВП Шраменко, СД Бронза, ЄМ Коростельов
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 32-38, 2013
2013
Кваліметрична модель діяльності колійної бригади при поточному утриманні колії
ВП Шраменко, СД Бронза, ЄМ Коростельов
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
2013
Технологія ремонту й утримання колії
ВФ Сушков, ВП Шраменко, ОІ Бєлорусов, АД Возненко
УкрДАЗТ, 2010
2010
Вплив фізичних та геометричних характеристик залізничної колії на її напружено-деформований стан
МП Сисин
Видавництво Дніпропетровського національного університету залізничного …, 2008
2008
Дніпропетровськ-2010
ВВ РИБКІН, ЕІ Даніленко, ВП Шраменко
Удосконалення конструкцій і технологій верхньої будови колії для сучасних умов експлуатації залізниць України
ЕІ Даніленко, АА Босов, ВП Шраменко
Особливості роботи залізничної колії на перехідних ділянках примикання до мостів
ЕІ Даніленко, ВВ Косарчук, ВП Шраменко
Восстановление эксплуатационных свойств деревянных шпал метрополитена, частично лежащих на бетонном основании, без изъятия их из пути
ВП Шраменко, ДА Фаст
Подовження термінів служби рейок системним шліфуванням в процесі експлуатації
ВП Шраменко, ВГ Вербицький, МП Левченко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13