Томашевська Олександра, Томашевська ОЯ, Tomashevska OY
Томашевська Олександра, Томашевська ОЯ, Tomashevska OY
професор кафедри внутрішньої медицини №2, ЛНМУ ім. Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
НазваПосиланняРік
Метаболічний синдром: підходи до діагностики, лікування та реабілітації
ОЯ Томашевська, ЄІ Дзісь
ТЕОРІЯ ХАОСУ ТА ЗЛОЯКІСНІ ЛІМФОМИ (огляд літератури та власних досліджень …, 2006
152006
Клініко лабораторні показники в пацієнтів із ме таболічним синдромом залежно від рівня загального холестеролу в крові
ОЯ Томашевська
Укр. мед. часопис 3, 66-71, 2007
122007
Основы гемостазиологии
ЕИ Дзись, АЯ Томашевская
К.: Гидромакс, 142, 2007
122007
Основи гемостазіології
ЄІ Дзісь, ОЯ Томашевська
К: Гідромакс, 2006
72006
Основи профілактичної діабетології
ЯІ Томашевський, ОЯ Томашевська
Львів: НТШ, 27-30, 1992
71992
Особливості стану системи гемостазу у пацієнтів з метаболічним синдромом
ОЯ Томашевська, ЄІ Дзісь, АЛ Філіпюк
Кровообіг та гемостаз, 44-48, 2006
52006
Маркери запалення та протромботичний стан у пацієнтів із метаболічним синдромом
ОЯ Томашевська
Бук. мед. вісник 11 (3), 86-89, 2007
42007
Прогностичне значення показників ліпідів та гемостазу в перебігу хронічної ішемічної хвороби серця
АЛ Філіпюк, ЄІ Дзісь, ОЯ Томашевська
Практична медицина.–2009.–Т. ХV, 59-66, 2009
32009
Дисліпідемія та гіперурікемія при метаболічному синдромі
ОЯ Томашевська
Acta Medica Leopoliensia 13 (1-2), 102-107, 2007
32007
Сучасні погляди на метаболічний синдром як на постпрандіальну хворобу
ОЯ Томашевська, ЄІ Дзісь
Кровообіг та гемостаз, 57-63, 2005
32005
Гемостазіологічні підходи до діагностики тромботичних ускладнень
ЄІ Дзісь, ОЯ Томашевська
Кровообіг та гемостаз, 27-34, 2004
32004
Взаємозв'язки між артеріальною гіпертензією та розладами обміну, гемостазу, системним запаленням у пацієнтів з ожирінням і метаболічним синдромом
ЄІ Дзісь, ОЯ Томашевська
Гали . лікар. вісн 17 (3), 41-43, 2010
22010
та ін. Рівень холестеролу та показники ехокардіограми у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю
МВ Панчишин, ЮМ Панчишин, ОЯ Томашевська
Матеріали Південно-Української науково-практичної конференції „Хвороби …, 2007
22007
Особливості ураження серця у хворих на цукровий діабет ІІ типу за різного рівня холестерину в крові
ОЯ Королюк, ОЯ Томашевська, ЮМ Панчишин
Матеріали XV з'їзду терапевтів України. Київ, 57, 2004
22004
Rol piruvatdegidrogenaznoji sistemi mitokhondriy ta tsiklu Kori u mekhanizmi regulyatsii vuglevodnogo obminu
OY Tomashevska
Mitokhodrialniy diabet. Tsukroviy diabet. Za red. Ya. I. Tomashevskogo. Lviv …, 2003
22003
Тромботичні ускладнення в хворих на гематологічні новоутворення за даними автопсій
IY Dzis, OY Tomashevska, YI Dzis
Патологія, 2019
2019
Тромботичні ускладнення в хворих на гематологічні новоутворення за даними автопсій
ІЄ Дзісь, ОЯ Томашевська, ЄІ Дзісь
Патологія 16 (2 (46)), 245-250, 2019
2019
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З НЕГОДЖКІНСЬКИМИ ЛІМФОМАМИ Й ХРОНІЧНОЮ ЛІМФОЦИТАРНОЮ ЛЕЙКЕМІЄЮ, ЇЇ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПРЕДИКТОРИ ТА ЗВ'ЯЗОК З ВИЖИВАННЯМ
ІЄ Дзісь, ОЯ Томашевська, ЄІ Дзісь, ЮО Моргун
ÓÊÐÀÍÑÜÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ìåäèöèíè, á³îëî㳿 òà ñïîðòó 4 (326), 66, 2018
2018
Prognostic value of systemic inflammation markers in non-Hodgkin lymphoma and chronic lymphocytic leukemia
OY Danysh, YI Dzis, IY Dzis, OY Tomashevska
Український медичний часопис, 2017
2017
Прогностичне значення маркерів системного запалення для перебігу негоджкінських лімфом і хронічної лімфоцитарної лейкемії
ИЕ Дзись, ОЯ Томашевська, ЕИ Дзись, ОЙ Даныш
Український медичний часопис, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20