Ирина Александровна Зинченко, Ірина Олександрівна Зінченко
Ирина Александровна Зинченко, Ірина Олександрівна Зінченко
Національний юридичний університет імени Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального права № 2
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина/Аналіз законодавства і судової практики: монографія
ІО Зінченко
Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук НМ, 2007
422007
Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання
ІО Зінченко, ВІ Тютюгін
Х.: Фінн, 2008
402008
Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: монографія
ІО Зінченко, ВІ Тютюгін
Х.: ФІНН, 85, 2010
352010
Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (стаття 158-2 КК)
ПП Андрушко, ІО Зінченко, МІ Мельник, ВІ Осадчий, ВП Тихий
Кримінальна відповідальність за порушенняі виборчих і референдних прав/ПП …, 2008
122008
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
102005
Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини у питаннях і відповідях:[науково-практичний посібник]
ІО Зінченко, ВБ Харченко
К.: Атіка, 33, 2013
82013
Коментар до ст. 158-2 КК України
ІО Зінченко
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2, 151-153, 0
8
Генезис тисячолітньої історії витоків кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати на території сучасної України
ОМ Олєйнічук
Юридична наука, 86-94, 2013
52013
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина
ІО Зінченко
Кримінальне право України. Особ. частина: Підручник/НІ Бажанов, ЮВ Баулін …, 2002
52002
Кримінальна відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму: аналіз законодавчих новел
ВВ Кострицький
Часопис цивільного і кримінального судочинства, 95-103, 2014
42014
Кримінально-правове визначення предмета злочину, передбаченого ст. 175 КК України
ОМ Олєйнічук
Юридична наука, 65-76, 2014
42014
Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність
МІ Панов, ІО Зінченко
42012
Співучасть у злочині за кримінальним правом України та Aнглії: порівняльно-правовий аспект
ІО Зінченко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
32013
Кваліфікація злочинів, передбачених різними статтями КК України
ТІ Созанський
Європейські перспективи, 131-136, 2012
22012
10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук …
ВЯ Тацій, ВВ Сташис, ВД Швець, АВ Наумов, МІ Хавронюк, ВК Грищук, ...
видавництво «Право», 2011
22011
Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 161 КК України
ІО Зінченко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
22010
Кримінально-правові ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
І Зінченко, Л Куровська, І Мезенцева, С Синянський, А Соловйов, ...
22009
Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання
ВІ Тютюгін, ІО Зінченко
22008
Щодо вирішення питання соціальної зумовленості закону про кримінальну відповідальність у працях ОВ Наден
ОО Пащенко
Проблеми законності, 186-198, 2013
12013
Стадії вчинення злочину за кримінальним правом україни та англії: порівняльно-правовий аспект
ІО Зінченко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20