Ирина Александровна Зинченко, Ірина Олександрівна Зінченко
Ирина Александровна Зинченко, Ірина Олександрівна Зінченко
Національний юридичний університет імени Ярослава Мудрого, доцент кафедри кримінального права № 2
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання
ВІ Тютюгін, ІО Зінченко
582008
Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання
ВІ Тютюгін, ІО Зінченко
582008
Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (Аналіз законодавства і судової практики): монографія
ІО Зінченко
Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук НМ, 2007
482007
Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: монографія
ІО Зінченко, ВІ Тютюгін
Х.: ФІНН, 85, 2010
442010
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
172005
Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини у питаннях і відповідях:[науково-практичний посібник]
ІО Зінченко, ВБ Харченко
К.: Атіка, 33, 2013
112013
Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (стаття 158-2 КК)
ПП Андрушко, ІО Зінченко, МІ Мельник, ВІ Осадчий, ВП Тихий
Кримінальна відповідальність за порушенняі виборчих і референдних прав/ПП …, 2008
112008
Співучасть у злочині за кримінальним правом України та Aнглії: порівняльно-правовий аспект
ІО Зінченко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
72013
Коментар до ст. 158-2 КК України
ІО Зінченко
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2, 151-153, 0
7
Генезис тисячолітньої історії витоків кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати на території сучасної України
ОМ Олєйнічук
Юридична наука, 86-94, 2013
62013
Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність
МІ Панов, ІО Зінченко
52012
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина
ІО Зінченко
Кримінальне право України. Особ. частина: Підручник/НІ Бажанов, ЮВ Баулін …, 2002
52002
Кримінальна відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму: аналіз законодавчих новел
ВВ Кострицький
Часопис цивільного і кримінального судочинства, 95-103, 2014
42014
Кримінально-правове визначення предмета злочину, передбаченого ст. 175 КК України
ОМ Олєйнічук
Юридична наука, 65-76, 2014
42014
Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 161 КК України
ІО Зінченко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
42010
Кваліфікація злочинів, передбачених різними статтями КК України
ТІ Созанський
Європейські перспективи, 131-136, 2012
32012
Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права)
МІ Панов, ІО Зінченко
Право України, 269-285, 2014
22014
Стадії вчинення злочину за кримінальним правом україни та англії: порівняльно-правовий аспект
ІО Зінченко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
22013
10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук …
ВЯ Тацій, ВВ Сташис, ВД Швець, АВ Наумов, МІ Хавронюк, ВК Грищук, ...
видавництво «Право», 2011
22011
Hackathon як складова частина підготовки фахівця інформаційних технологій та кібербезпеки
А Зінченко, І Зінченко
Військова освіта 39 (1), 112-119, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20