Підписатись
Svitlana Petrenko
Svitlana Petrenko
PhD, Boris Grinchenko Kyiv University, Ukraine
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Truth as the Problem of Journalism: the Search of the Absolute Meanings
S Petrenko
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical …, 2019
102019
Truth in Soviet Journalism: Imitation, Manipulations, Consequences
S Petrenko
Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools …, 2019
52019
СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМИ" ПРАВДА" У ТЕКСТАХ БІБЛІЇ У ПЛОЩИНІ РОЗУМІННЯ МІСІЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
С Петренко
СТИЛЬ І ТЕКСТ, 88-109, 2018
52018
«…І пізнаєте правду, – а правда вас вільними зробить»: правда й свобода у Біблії
С Петренко
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2018
22018
Формування правдоцентричної позиції особистості журналіста в площині місії журналістики
С Петренко
Вісник Львівського університету. Серія: журналістика, 286-296, 2017
22017
Усе таємне стає явним. До питання про правду як вищу цінність особистості журналіста
С Петренко
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2015
2*2015
"Наука правди" в медіаосвіті: аксіологічний аспект
П Світлана
Збірник статей Сьомої міжнародної науково-методичної конференції: Сучасний …, 2019
1*2019
Чия правда? До питання про правдоцентричність журналістики
С Петренко
Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи: наук.-практ. журн …, 2016
12016
Духовна природа слова як засобу комунікації та творення у взаємопов’язаності з категорією правди
S Petrenko
Актуальні питання масової комунікації, 12-24, 2022
2022
The Problem of Truth in Journalism on the Verge of Epochs
S Petrenko
CURRENT ISSUES OF MASS COMMUNICATION АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ, 56, 2020
2020
The Concept of ‘Truth’in Historiographical Discourse from the Standpoint of the Socio-Communicative Approach: Categorial Meaning, Functions and Correlation with the Concept of …
S Petrenko
Scientific Notes of the Institute of Journalism Наукові записки Інституту …, 2020
2020
ПРАВДА І «СВОЯ ПРАВДА» ЯК ВИКЛИКИ ЖУРНАЛІСТИКИ ПОСТМОДЕРНОЇ ДОБИ
S Petrenko
Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 371–381, 2019
2019
Правда, її різновиди та сутність в інформаційних війнах
С Петренко
Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса …, 2018
2018
Правда і «своя правда» у творчості Тараса Шевченка. До питання про правду як соціальнокомунікаційну категорію журналістики
С Петренко
Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса …, 2018
2018
Лексико-семантичні варіанти лексеми ПРАВДА у текстах Біблії. Роль і місце в журналістиці
С Петренко
Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса …, 2017
2017
«…І пізнаєте правду, - а правда вас вільними зробить. До питання про правду як вищу цінність особистості журналіста
С Петренко
Український гуманітарний інститут, м. Буча, Україна, 2016
2016
Ценностные стандарты личности журналиста и их влияние на общество
С Петренко
Человек и общество в системе религиозного и социально-гуманитарного знания …, 2015
2015
Формування цілісної особистості журналіста як важлива «лікувально-профілактична ін’єкція» в масово-комунікаційне середовище
С Петренко
Український гуманітарний інститут, и. Буча, Україна, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18