Алла Ходоровська
Алла Ходоровська
доцент кафедри гістології, цитології та ембріології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Морфометричні індекси функціональної активності щитоподібної залози при стрес-реакції
ТМ Бойчук, АА Ходоровська, КМ Чала, ГМ Чернікова, ...
Буковинський медичний вісник, 2011
52011
Стан щитоподібної залози в умовах стресу при зміненому фотоперіоді
АА Ходоровська
ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03. 09 «Гістологія, цитологія, ембріологія …, 2005
42005
Використання інформаційних Інтернет-технологій на базі системи «Moodle» при викладанні дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»
ТМ Бойчук, АА Ходоровська, ЮЮ Малик, ОІ Петришен
Мир медицины и биологии 8 (3), 2012
22012
Морфофункціональні особливості та поляризаційні властивості тканин надниркових залоз інтактних щурів
АА Ходоровська, ТМ Бойчук, ГМ Чернікова, КМ Чала, СБ Єрмоленко
Клінічна та експериментальна патологія, 2012
12012
Вплив тривалого вживання малих доз хлористого кадмію на екскреторну діяльність нирок у білих щурів за умов водного навантаження
КМ Чала, АА Ходоровська, ГМ Чернікова, ІС Попова
Буковинський медичний вісник, 149-154, 2018
2018
Вплив функціональної активності шишкоподібної залози на стан щитоподібної залози у щурів
АА Ходоровська, ГМ Чернікова, КМ Чала, ІС Попова
Клінічна та експериментальна патологія, 136-142, 2018
2018
Вплив тривалого вживання малих доз хлористого кадмію на кислоторегулювальну функцію нирок у білих щурів за умов водного навантаження
КМ Чала, АА Ходоровська, ГМ Чернікова, ЛА Андрущак
Буковинський медичний вісник, 113-117, 2018
2018
ОСОБЕННОСТИ ЭМБРИОГЕНЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОВ Цигикало, АА Ходоровська
Biomedical and Biosocial Anthropology, 17-21, 2017
2017
Особливості ембріогенезу дихальної системи людини
ОВ Цигикало, АА Ходоровська
Biomedical and biosocial anthropology, 17-21, 2017
2017
Особливості розвитку строми тимуса та її васкуляризації на ранніх стадіях пренатального онтогенезу людини (огляд літератури)
ОВ Цигикало, КМ Чала, АА Ходоровська
Буковинський медичний вісник, 160-162, 2017
2017
Морфофункціональні зміни надниркових залоз та морфологічна будова щитоподібної залози за умов стресу
АА Ходоровська, ГМ Чернікова, ВМ Ходоровський
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2016
2016
POLARIZATION PROPERTIES OF THE TISSUES OF SOME ENDOCRINE GLANDS OF INTACT RATS
AA Khodorovska, GM Chernikova, SB Yermolenko
Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald, 14, 2016
2016
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЛОЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ПРИ НАВЧАННІ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ З ДИСЦИПЛІНИ “ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ”
АА Ходоровська, ЛЯ Федонюк, ТМ Бойчук
Medical education, 2015
2015
POLARIZATION PROPERTIES OF THYROID TISSUE HISTOLOGICAL SECTIONS AGAINST THE BACKGROUND OF STRESS LOAD
TM Boychuk, AA Khodorovska, GM Chernikova, KM Chala, ...
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И СПИРОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ …, 2013
2013
Polarization Properties of Tissues of Some Endocrine Glands
TM Boychuk, AA Khodorovska, KM Chala, GM Chernikova, OI Petryshen, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 2013
2013
Поляризаційні властивості гістологічних зрізів тканин щитоподібної залози на тлі стресового навантаження
ТМ Бойчук, АА Ходоровська, ГМ Чернікова, КМ Чала, СБ Єрмоленко
Буковинський медичний вісник, 17-20, 2013
2013
Поляризаційні властивості тканин щитоподібної залози та надниркових залоз інтактних щурів
ТМ Бойчук, АА Ходоровська, КМ Чала, ГМ Чернікова, ОІ Петришен, ...
Мир медицины и биологии 9 (1 (36)), 2013
2013
Використання методів лазерної поляриметрії для визначення морфологічниї особливостей щитоподібної залози
ТМ Бойчук, АА Ходоровська, СБ Єрмоленко, КМ Чала
Клінічна та екпериментальна патологія, 2012
2012
Зміна основних функціональних показників нирок, як відповідь на морфологічну перебудову
ТМ Бойчук, ОІ Петришен, ГМ Чернікова, ТГ Копчук, АА Ходоровська
Буковинський медичний вісник, 2012
2012
Функціональні зміни наднирникових залоз і морфологічна оцінка щитоподібної залози за умов стресового навантаження
ТМ Бойчук, АА Ходоровська, ВМ Ходоровський, ЛЯ Федонюк
Клінічна та екпериментальна патологія, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20