Алла Ходоровська
Алла Ходоровська
доцент кафедри гістології, цитології та ембріології, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Морфометричні індекси функйіональної активності щитоподібної залози при стресреакції
ТМ Бойчук, АА Ходоровська, КМ Чала, ГМ Чернікова, ...
Буковинський медичний вісник 15 (2), 89-91, 2011
52011
Стан щитоподібної залози в умовах стресу при зміненому фотоперіоді
АА Ходоровська
ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03. 09 «Гістологія, цитологія, ембріологія …, 2006
42006
Використання інформаційних Інтернет-технологій на базі системи «Moodle» при викладанні дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія»
ТМ Бойчук, АА Ходоровська, ЮЮ Малик, ОІ Петришен
Мир медицины и биологии 8 (3), 2012
22012
Морфофункціональні особливості та поляризаційні властивості тканини щитоподібної залози інтактних щурів
ТМ Бойчук, АА Ходоровська, НП Пентелейчук, Б Єрмоленко
Буковинський медичний вісник 16 (3), 63, 2012
12012
Вплив тривалого вживання малих доз хлористого кадмію на екскреторну діяльність нирок у білих щурів за умов водного навантаження
КМ Чала, АА Ходоровська, ГМ Чернікова, ІС Попова
Буковинський медичний вісник, 149-154, 2018
2018
Вплив функціональної активності шишкоподібної залози на стан щитоподібної залози у щурів
АА Ходоровська, ГМ Чернікова, КМ Чала, ІС Попова
Клінічна та експериментальна патологія, 136-142, 2018
2018
Вплив тривалого вживання малих доз хлористого кадмію на кислоторегулювальну функцію нирок у білих щурів за умов водного навантаження
КМ Чала, АА Ходоровська, ГМ Чернікова, ЛА Андрущак
Буковинський медичний вісник, 113-117, 2018
2018
ОСОБЕННОСТИ ЭМБРИОГЕНЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОВ Цигикало, АА Ходоровська
Biomedical and Biosocial Anthropology, 17-21, 2017
2017
Особливості ембріогенезу дихальної системи людини
ОВ Цигикало, АА Ходоровська
Biomedical and biosocial anthropology, 17-21, 2017
2017
Особливості розвитку строми тимуса та її васкуляризації на ранніх стадіях пренатального онтогенезу людини (огляд літератури)
ОВ Цигикало, КМ Чала, АА Ходоровська
Буковинський медичний вісник, 160-162, 2017
2017
МОРФОФУНКЦIОНАЛЬНI ЗМIНИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ТА МОРФОЛОГIЧНА БУДОВА ЩИТОПОДIБНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ СТРЕСУ
AA Khodorovska, HM Chernikova, VM Khodorovskyi
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 15 (2), 25-27, 2016
2016
POLARIZATION PROPERTIES OF THE TISSUES OF SOME ENDOCRINE GLANDS OF INTACT RATS
AA Khodorovska, GM Chernikova, SB Yermolenko
Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald, 14, 2016
2016
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЛОЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ПРИ НАВЧАННІ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ З ДИСЦИПЛІНИ “ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ”
АА Ходоровська, ЛЯ Федонюк, ТМ Бойчук
Medical education, 2015
2015
POLARIZATION PROPERTIES OF THYROID TISSUE HISTOLOGICAL SECTIONS AGAINST THE BACKGROUND OF STRESS LOAD
TM Boychuk, AA Khodorovska, GM Chernikova, KM Chala, ...
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И СПИРОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ …, 2013
2013
Polarization Properties of Tissues of Some Endocrine Glands
ТМ Boychuk, AA Khodorovska, КМ Chala, GМ Chernikova, ОI Petryshen, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 32-34, 2013
2013
Поляризаційні властивості гістологічних зрізів тканин щитоподібної залози на тлі стресового навантаження
ТМ Бойчук, АА Ходоровська, ГМ Чернікова, КМ Чала, СБ Єрмоленко
Буковинський медичний вісник, 17-20, 2013
2013
Поляризаційні властивості тканин щитоподібної залози та надниркових залоз інтактних щурів
ТМ Бойчук, АА Ходоровська, КМ Чала, ГМ Чернікова, ОІ Петришен, ...
Мир медицины и биологии 9 (1 (36)), 2013
2013
ЗМІНА ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ НИРОК, ЯК ВІДПОВІДЬ НА МОРФОЛОГІЧНУ ПЕРЕБУДОВУ
ТМ Бойчук, ОІ Петришен, ГМ Чернікова, ТГ Копчук, АА Ходоровська
БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК, 57, 2012
2012
MORPHOMETRIC INDICES, OF THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF THE THYROID GLAND IN CASE OF STRESS-REACTION
TM Boichuk, AA Khodorovs’ka, KM Chala, GM Chernikova, ...
НЕСПЕЦИФІЧНА ГІПЕРСПРИЙНЯТЛИВІСТЬ БРОНХІВ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ …, 2011
2011
Стрес індуковані морфофункціональні порушення паренхіми щитоподібної залози
АА Ходоровська, ТМ Бойчук, ЮЮ Малик, НП Пентелейчук
Мир медицины и биологии 7 (2), 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20