Подписаться
Татьяна Настека
Татьяна Настека
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, естественно-географический факультет
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нарис історії інтродукції видів роду Armeniaca Mill. в умовах Лісостепу України
ЦОМ Настека Т.М.
Науковий часопис. НПУ ім. М.П. Драгоманова, С.-53-60, 2005
3*2005
Еколого-ценотичні особливості та стан ресурсів дендрофлори лікарських рослин
ВСС Лавріненко В.М., Настека Т.М.
Збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної наукової конференції …, 2013
12013
Особливості проходження фенофаз рослинами агрусу при вирощуванні в лісостепу України
ОТ Лагутенко, ТМ Настека
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія, 55-59, 2011
12011
Зміни видового складу екологічних груп лучних трав заплави р. Сула у звязку із збільшенням антропогенного навантаження
НТМ Михайленко М.В.
Екологічні проблеми сучасності. Матеріали науково-практичної конференції, С …, 2016
2016
Вивчення питання впливу господарської діяльності на стан букових лісів Карпат
НТМ Мазкова Л.В., Скрипка К.І.
Екологічні проблеми сучасності. Матеріали науково-практичної конференції, С …, 2016
2016
Вплив господарської діяльності на біорізноманіття природоохоронних територій Закарпаття
НТМ Ільєнко Ю.М., Росада Т.І.
Екологічні проблеми сучасності. Матеріали науково-практичної конференції, С …, 2016
2016
Дослідження впливу туризму на біорізноманіття рекреаційних територій Закарпаття
НТМ Ільєнко Ю.М., Росада Т.І.
Збірник наукових праць / Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної …, 2016
2016
Дослідження видового різноманіття рослинних угруповань заплавних луків р. Сула в рекреаційних зонах м. Лубни
ЛОТ Михайленко М.В., Герасимчук А.І., Настека Т.М.
Збірник наукових праць / Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної …, 2016
2016
Робочий щоденник польової практики з курсу «Біогеографія (Методичні рекомендації).
ЧНП Настека Т.М., Пархоменко О.В.
К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015
2015
Загально-екологічна практика. Практикум
ОВП Н.О. Волошина, Е.В. Компанець, О.М. Царенко, Т.М. Настека
К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013
2013
Дослідження Coconia coconiata coconianigra у фауні Лісостепу та Полісся України
НТМ Янковець Н.О., Абрахманова А.В., Киричук А.В.
Збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної наукової конференції …, 2013
2013
Рекультивация нарушенных земель с использованием биологически ценных видов флоры
НТМ Бикова М.Д., Конончук В.С., Трачук М.А.
Збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної наукової конференції …, 2013
2013
Морфологічні особливості адвентивних форм Armeniaca vulgaris Lam. в умовах Лісостепу України
НТ М.
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2013
2013
Щоденник польової практики з курсу «Біогеографія» Напрям підготовки "0401 Природничі науки". Спеціальність "6.040102 Біологія".
НТ М.
К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013
2013
Польова практика студентів-географів з курсу «Біогеографія» для студентів спеціальності «Географія та психологія».
НТ М.
К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013
2013
Фітоценотичні особливості адвентивних форм Armeniaca vulgaris Lam. в Лісостепу України
ЧНП Настека Т.М., Лагутенко О.Т.
Актуальні проблеми ботаніки та екології Матеріали міжнародної конференції …, 2013
2013
Проблема збереження здоров’я міського населення в умовах шумового забруднення
МОВ Шевченко В.Г., Настека Т.М.
Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення. Збірник …, 2012
2012
Види роду Armeniaca Mill. у Лісостепу України (біолого-екологічні та морфологічні особливості, використання)
НТ М.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних …, 2011
2011
“Види роду Armeniaca Mill. у Лісостепу України (біолого-екологічні та морфологічні особливості, використання)”
НТ Миколаївна
Національна академія наук України. Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка, 2011
2011
Еколого-ценотична характеристика природних ареалів та перспективи інтродукції у лісостепову зону України видів роду Armeniaca Mill.
АІФ Настека Т.М., Лагутенко О.Т.
Каразінські природознавчі студії. Матеріали міжнародної наукової конференції …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20