З. В. Шевченко, Z. Shevchenko
З. В. Шевченко, Z. Shevchenko
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського національного
Verified email at cdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Словник ґендерних термінів
ЗВ Шевченко
видавець Чабаненко Ю., 2016
202016
Індивідуалізм як складова розвитку демократії
ЗВ Шевченко
Шевченко Зоя Володимирівна, 2005
102005
Результати анкетного опитування «Ґендерні стереотипи сучасної студентської молоді» [Електронний ресурс]
ЗВ Шевченко
Режим доступу: http://a-z-gender.net/ua/wp-content/uploads/2018/05/resultaty …, 2015
32015
Екофемінізм: соціально-філософський огляд
ЗВ Шевченко
Актуальні проблеми філософії та соціології, 166 – 171, 2015
32015
Криза ідентичності як деструктивний прояв індивідуалізму: соціально-філософський аналіз
ЗВ Шевченко
Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія, 37-46, 2007
32007
The Role of Biological and Social Factors in Determining Gender Identity
MI Boichenko, ZV Shevchenko, P V. V.
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 2019
22019
Gender Stereotypes as an Indicator of Gender Incompetence of Modern Ukrainian Young People: Survey Result Analysis
Z Shevchenko
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 70–73, 2016
2*2016
Актуалізація принципу індивідуалізму в аспекті відносин особистості та суспільства
ЗВ Шевченко
Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць, 148-156, 2004
2*2004
Поняття «егоїзм» та його соціальна експлікація
ЗВ Шевченко
Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць, 135-143, 2003
22003
Проблема уніфікації статей: біологічна та соціальна складова процесу
ЗВ Шевченко
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 …, 2011
12011
Соціальний баланс в контексті поєднання індивідуалістичної та комуністичної складової: соціально-філософський аналіз
ЗВ Шевченко
Вісник Черкаського університету. Серія Філософія, 68-74, 2008
12008
Incompatibility or convergence: Human life as capital
NM Boichenko, ZV Shevchenko
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 7-17, 2020
2020
Становлення методологічного підходу до соціальної ідентичності у феноменологічній соціології
ЗВ Шевченко
Multiversum. Philosophical almanac, 50-65, 2019
2019
Теорія статево-рольової соціалізації особистості (філософська оцінка)
ЗВ Шевченко
Гілея 142 (3), 201-206, 2019
2019
Гендерні аспекти соціальної ідентичності (філософська концепція біодетермінізму)
ЗВ Шевченко
Гілея: науковий вісник, 125-129, 2018
2018
Антидискриминационная экспертиза образовательного контента: гендерный аспект
ЗВ Шевченко
Белорусская наука в условиях модернизации: материалы Междунар. науч.-практ …, 2018
2018
Передумови соціально-філософської концептуалізації множинної ідентичності
ЗВ Шевченко
Вісник Львівського університету. Серія філософські науки, 63-73, 2017
2017
Історія слов’янської філософії: навч.-метод. посіб.
ЗВ Шевченко, ВМ Процишин
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017
2017
Словник ґендерних термінів / укладач З. В. Шевченко
Черкаси : видавець Чабаненко Ю., 2016
2016
Гендерні відносини: архетип, стереотип, ідентичність / За заг. ред. Пушонкової О.А., Шевченко З.В.
Черкаси : видавець Чабаненко Ю., 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20