Підписатись
З. В. Шевченко, Z. Shevchenko
З. В. Шевченко, Z. Shevchenko
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського національного
Підтверджена електронна адреса в cdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Словник ґендерних термінів
ЗВ Шевченко
видавець Чабаненко Ю., 2016
64*2016
Індивідуалізм як складова розвитку демократії
ЗВ Шевченко
Шевченко Зоя Володимирівна, 2005
222005
Словарь гендерных терминов
ЗВ Шевченко
URL: http://az-gender. net/feminizm-radikalnyj. html (дата обращения-02.03. 18), 2016
132016
Результати анкетного опитування «Ґендерні стереотипи сучасної студентської молоді» [Електронний ресурс]
ЗВ Шевченко
Режим доступу: http://a-z-gender.net/ua/wp-content/uploads/2018/05/resultaty …, 2015
8*2015
Криза ідентичності як деструктивний прояв індивідуалізму: соціально-філософський аналіз
ЗВ Шевченко
Вісник Черкаського університету. Серія: Філософія, 37-46, 2007
8*2007
Екофемінізм: соціально-філософський огляд
ЗВ Шевченко
Актуальні проблеми філософії та соціології, 166 – 171, 2015
72015
Liquid identity and multiply identity: common and different in todays social identification
Z Shevchenko
Evropský filozofický a historický diskurz 5 (4), 130-134, 2019
5*2019
Трансдисциплинарные перспективы биоэтики и множественная социальная идентичность (философское исследование)
МИ Бойченко, НМ Бойченко, ЗВ Шевченко
Перспективы науки и образования, 19-29, 2020
42020
The Role of Biological and Social Factors in Determining Gender Identity
MI Boichenko, ZV Shevchenko, P V. V.
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 2019
32019
Проблема уніфікації статей: біологічна та соціальна складова процесу
ЗВ Шевченко
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 …, 2011
32011
Актуалізація принципу індивідуалізму в аспекті відносин особистості та суспільства
ЗВ Шевченко
Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць, 148-156, 2004
3*2004
Теоретико-методологічні засади формування та репрезентації гендеру: соціально-філософський аспект
ЗВ Шевченко
Вісник Черкаського університету, 152-159, 2009
22009
Поняття «егоїзм» та його соціальна експлікація
ЗВ Шевченко
Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць, 135-143, 2003
22003
The social and biological aspects of human death and social downshifting as a philosophical problem
M Boichenko, N Boichenko, Z Shevchenko
Skhid, 35-40, 2020
12020
Передумови соціально-філософської концептуалізації множинної ідентичності
ЗВ Шевченко
Вісник Львівського університету. Серія філософські науки, 63-73, 2017
12017
Соціальний баланс в контексті поєднання індивідуалістичної та комуністичної складової: соціально-філософський аналіз
ЗВ Шевченко
Вісник Черкаського університету. Серія Філософія, 68-74, 2008
12008
Conceptual levels of the managing of gender conflicts in the field of education in the framework of sustainable development of society
M Boichenko, Z Shevchenko, O Rylova, K I., G A.
SHS Web Conf. Volume 141, 2022 IV International Scientific and Practical …, 2022
2022
Ґендерна експресія як елемент множинної ідентичності у сучасній візуальній культурі
ЗВ Шевченко
Сучасне українське мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики …, 2021
2021
До поняття внутрішньоособистісного ґендерного конфлікту
ЗВ Шевченко
Гендер. Екологія. Здоров’я: матеріали VІI Міжнародної науково-практичної …, 2021
2021
Incompatibility or convergence: Human life as capital
NM Boichenko, ZV Shevchenko
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 7-17, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20