Лепа Роман Николаевич
Лепа Роман Николаевич
Институт экономический исследований
Verified email at econri.org
TitleCited byYear
Ситуационный механизм подготовки и принятия управленческих решений на предприятии: методология, модели и методы: монография
РН Лепа
Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2006
113*2006
Ситуационный механизм подготовки и принятия управленческих решений: методология, модели и методы. Монография.
РН Лепа
Донецк. ИЭП НАН Украины. Юго-Восток, ЛТД", 2006
1002006
Управление конкурентными преимуществами предприятия: Монография
НН Лепа
Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд, 2003
832003
Налоговые реформы. Теория и практика
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ГА Агарков, ИВ Алексеев, ЕВ Балацкий, ...
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2010
812010
Моделирование процессов управления развитием предприятий. Монография
РН Лепа, НН Лепа, АИ Пушкар, ЕВ Раевнева, В чел.
Донецк. ИЭП НАН Украины, 348 с., 2005
742005
Методы и модели стратегического управления предприятием
НН Лепа
Донецк: Юго-Восток, 2002
682002
Принятие решений в управлении экономическими объектами: методы и модели
ЯГ Берсуцкий, НН Лепа, АЯ Берсуцкий
Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД, 2002
632002
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця [та ін.]
РМ Лепа
44*2009
Прийняття управлінських рішень на підприємстві: теорія та практика. Монографія
РН Лепа, ВМ Тимохин
Донецк. ИЭП НАН Украины, 262 с., 2004
412004
Экономика налоговых реформ
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ЛЛ Тарангул, БХ Алиев, СВ Барулин, ...
Издательство" Алерта", 2013
402013
Модели рефлексивного управления в экономике
РН Лепа
Донецк, Институт экономики промышленности НАН, 2012
272012
Модели рефлексивного управления в экономике
РН Лепа
Донецк: НАН Украины, Институт экономики промышленности, 2012
272012
Анализ методологических подходов к управлению и принятию решений на предприятии
РН Лепа
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2005
222005
Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми
РМ Лепа, ОВ Гайдатов
Управління процесами узгодження цілей в акціонерних товариствах / О.М. Али …, 2014
21*2014
Інформаційні системи на підприємствах: розвиток теорії та практики: монографія
СІ Левицький, РМ Лепа, ЮО Коваленко, ОВ Фінагіна, КВ Харіна
Донецьк: Юго-Восток, 2007
172007
Информационные технологии в принятии управленческих решений
РН Лепа, ЮЮ Пищенко
Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины.–Донецк …, 2010
152010
Информационные технологии в принятии управленческих решений
РН Лепа, ЮЮ Пищенко
Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. Сб.науч …, 2000
15*2000
Модели рефлексивного управления в экономике: моногр.
РН Лепа
Донецк: Институт экономики промышленности НАН Украины, 2012
142012
Системна концепція рефлексивного механізму прийняття управлінських рішень
РН Лепа
Економічна кібернетика, 76-82, 2004
132004
Особенности принятия решений в управлении экономическими объектами. Монография
РН Лепа, ЕЛ Петрачкова, ОВ Буткевич
Донецк. ИЭП НАН Украины, 110 с., 2004
132004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20