Подписаться
Давидов Григорій Миколайович (Давыдов Григорий Николаевич, Davydov Grygoryi)
Давидов Григорій Миколайович (Давыдов Григорий Николаевич, Davydov Grygoryi)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит : підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн.; за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного
ГМ Давидов, МВ Кужельний, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
К. : Знання, 2009
279*2009
Аудит: теорія і практика: Монографія
ГМ Давидов
Кіровоград: ТОВ «Імекс-ЛТД, 324, 2006
942006
Звітність підприємств: навч. посіб.
ГМ Давидов, НС Шалімова
К.: Знання 623, 12, 2010
752010
Стратегічний аналіз: навч. посіб
ГМ Давидов, ВМ Малахова, ОА Магопець, АМ Лисенко, ЮГ Давидов
К.: Знання 389, 2011
232011
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
182010
Дослідження функцій аудиту в системах соціально-економічних відносин та фінансового контролю
ГМ Давидов, НС Шалімова
ПП" Повч РМ", 2010
182010
Шляхи реформування системи аудиту в України
ГМ Давидов, ОА Петрик
КНТУ, 2012
172012
Сучасні тенденції регулювання аудиторської діяльності в європейському співтоваристві
ГМ Давидов, НС Шалімова
ЛКА, 2014
102014
та ін. Аудит: Підручник/за ред.. ГМ Давидова, МВ Кужельного.–2-ге вид., переробл. і доповн
ГМ Давидов, ІГ Давидов, ЮГ Давидов
К.: Знання, 2009
72009
Фінансова структура підприємства-основа для організації системи бухгалтерського обліку
ГМ Давидов, ЮГ Давидов, ОМ Черновол
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
62009
Управлінський контроль за процесом приватизації та методи його удосконалення
ГМ Давидов, ІГ Давидов
КНТУ, 2010
52010
Інституційні проблеми приватизації та її вплив на національну економіку
ІГ Давидов
Науковий вісник НЛТУ України 16 (3), 241-249, 2006
52006
Аналіз розвитку аудиторської діяльності в Україні
ГМ Давидов
Наукові записки. Економічні науки. Вип 15, 45-50, 2006
52006
Забезпечення інформаційної прозорості виконання обов’язків підприємств як платників податків в системі фінансової звітності
ГМ Давидов, ГІ Кузьменко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
42012
Проблеми та наслідки молодіжного безробіття
НВ Куліш
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
42011
Сучасна система підходів до здійснення аудиту
ГМ Давидов, ЛМ Фільштейн, ІГ Давидов
КНТУ, 2015
32015
Зміст підготовки фахівців з економічних спеціальностей та її вплив на рівень адекватності сприйняття суспільством аудиту та аудиторської діяльності
ГМ Давидов, Н ШАЛІМОВА
Нова педагогічна думка» Науково-методичний журнал, 152-156, 2011
32011
Аналіз практики організації національних систем аудиту в державах Європейського економічного простору
ГМ Давидов, ОА Петрик
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
22014
Сучасні ідеї аудиту
H Davydov
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
22013
Структурні трансформації сфери зайнятості Кіровоградської області: проблеми та шляхи вирішення
ОВ Сторожук, ГМ Давидов
КНТУ, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20