Василь Карабин / Vasyl Karabyn   / orcid.org/0000-0002-8337-5355
Василь Карабин / Vasyl Karabyn / orcid.org/0000-0002-8337-5355
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності / Lviv State University of Life Safety
Підтверджена електронна адреса в ubgd.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Thermal regimes of spontaneous firing coal washing waste sites
V Karabyn, B Shtain, V Popovych
News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan …, 2018
242018
Assessment of anthropogenic changes natural hydrochemical pool Western Bug River
G Starodub, V Karabyn, P Ursulyak, S Pyroszok
Studia regionalne i lokalne Polski Poludniowo-Wschodniej 11, 79-90, 2013
13*2013
Heavy metals distribution in the waste pile rocks of Chervonogradska mine of the Lviv-Volyn coal basin (Ukraine)
I Knysh, V Karabyn
Pollution Research Journal Papers 33 (4), 663-670, 2014
122014
Гідрохімія головних іонів вод р. Білий Черемош
ВВ Карабин
Геологія і геохімія горючих копалин, 101-106, 2013
12*2013
Геохімія мікроелементів у породах терикону копальні Межирічанська Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну
І Книш, В Карабин
Геологія і геохімія горючих копалин, 2010
12*2010
Геохімічні аспекти екологічної безпеки буріння нафтогазових свердловин на Південнобориславській площі Передкарпаття
МІ Павлюк, ЯГ Лазарук, ВВ Карабин
Геологiя та геохiмiя горючих копалин, 5-16, 2016
112016
Theoretical and methodological aspects of a regional geological evaluation of the state of the environment in the areas of Intelligence and production of hydrocarbons
VV Karabyn
Mineralni resursy Ukrainy 2, 11-13, 2000
10*2000
Flood risk assessment of Chervonograd mining-industrial district
Y Starodub, V Karabyn, A Havrys, I Shainoga, A Samberg
Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XX 10783, 107830P, 2018
92018
Форми знаходження міді у ґрунтах в зоні техногенезу сміттєзвалищ
ВВ Карабин, АС Войціховська, ВД Погребенник
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер …, 2012
9*2012
Поширення різних за рухомістю форм цинку у ґрунтах у зоні техногенезу сміттєзвалищ
АС Войціховська, ВВ Карабин, ВД Погребенник
Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-геологічна., 3-9, 2013
82013
Закономірності зміни макрокомпонентного хімічного складу вод ріки Білого Черемошу
ВВ Карабин
Збірник наукових праць УкрДГРІ, 114-121, 2015
7*2015
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РУХОМИХ ТА КИСЛОТОРОЗЧИННИХ ФОРМ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТАХ У ЗОНІ ВПЛИВУ ЛЬВІВСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
АС Войціховська, ВВ Карабин, ВД Погребенник
72013
Біодеградація вуглеводнів нафти дріжджами роду Candida
ІБ Русин, ОМ Мороз, ВВ Карабин, ОР Кулачковський, СП Гудзь
Мікробіологічний журнал 65 (6), 36-42, 2003
7*2003
Мікроелементи порід терикону копальні Степова Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну (екологічні аспекти)
ІБ Книш, ВВ Карабин
Інститут геології і геохімії корисних копалин НАН України, 2003
6*2003
Оцінювання екологічного стану ґрунтів в районі Львівського сміттєзвалища за вмістом валових форм важких металів
АС Войціховська, ВД Погребенник, ВВ Карабин
Системы контроля окружающей среды, 192-195, 2012
52012
Щодо динаміки забруднення ґрунтових вод Передкарпаття у зоні техногенезу родовищ нафти
ВВ Карабин, ВВ Колодій, ЮЗ Козак, ОО Карабин, ОГ Яронтовський
Наукове товариство імені Шевченка, 2007
52007
Органическое загрязнение вод верхней части р. Западный Буг
ВВ Карабын
Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб Зямлі., 33-43, 2017
4*2017
Geochemical aspects of ecology safety of drilling of oil and gas wells in the Southern Boryslav area of Precarpathia
MI Pavliuk, Y Lazaruk, VV H., Karabyn
Geology and geochemistry of combustible minerals / Heolokhiia ta …, 2016
4*2016
MACROCOMPONENTS AND NITROGEN COMPOUNDS IN UPPER PART OF RIVER TYSMENYTSYA
J Rak, V Karabyn
Lviv Polytechnic National University, 2016
42016
Experience of combining different methods of eco-geochemistry studies organic contamination of soils (the example Blazhiv-Monastyrets’ka area)
VV Karabyn, OH Yarontovskyi
Nafta i haz Ukrainy – 2000. Zb. nauk. prats 3, 351–352, 2000
42000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20