Кафедра здоров'я людини і фізичної реабілітації
НазваПосиланняРік
Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи.− Вид. 2-ге переробл.
ІМ Григус
Рівне:[б. в.], 2009
302009
Аналіз стану фізичної підготовленості студентів ВНЗ
МІ Євтух, ІМ Григус
Спортивна наука України, 62-67, 2011
162011
Фізична реабілітація в пульмонології
ІМ Григус
НУВГП, 2018
142018
Методологічні аспекти розробки режимів фізичної активності реабілітації хворих на бронхіальну астму
ІМ Григус
“Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія”/ІМ Григус, 2010
142010
Фізична реабілітація хворих на бронхіальну астму: монографія
ІМ Григус
Григус ІМ–Рівне:[б. в.], 2008
132008
Аналіз стану захворюваності та поширеності хвороб кістково-м'язової системи в Україні та Волинській області
ОЯ Андрійчук, ІМ Григус
Проблеми фізичного виховання і спорту, 3-7, 2010
122010
Покращення фізичної підготовленості, функціонального стану та фізичної працездатності підлітків
І Григус
Нова педагогічна думка, 110-113, 2014
112014
Оцінка ефективності фізичної реабілітації хворих на інтермітуючу бронхіальну астму
ІМ Григус, ОД Джига
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
102008
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання та аналіз електромагнітних процесів в складних електромеханічних (електротехнічних) системах та …
СО Лапкіна, СА Лапкина, ДС Яримбаш, ДС Ярымбаш, СТ Яримбаш, ...
Запорізький національний технічний університет, 2018
92018
Обґрунтування необхідності проведення фізичної реабілітації хворих на хронічні обструктивні захворювання легень
НІ Поліщук, М Майструк
УО" Полесский государственный университет", 2015
82015
Ефективність застосування програми фізичного виховання учнів підліткового віку
ВО Кучер, ІМ Григус
Теорія та методика фізичного виховання, 9-13, 2012
82012
Зміни функціонального стану хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у процесі фізичної реабілітації
І Григус, М Майструк
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 25-26, 2017
72017
Enhancement of Functional State of Children with Congenital Clubfoot via Physical Rehabilitation
KP N. Mykhaylova, I. Grygus, K. Prusik
Theory and Practice of Physical Culture, ISSN 2409-4234 3, 30-32, 2014
7*2014
Фізична реабілітація хворих на персистуючу бронхіальну астму легкого ступеня тяжкості
ІМ Григус
Спортивна медицина, 73-77, 2009
72009
Методологічні аспекти проведення фізичної реабілітації у хворих на хронічний бронхіт
ІМ Григус
Physical education, sports and health culture in modern society, 282-287, 2012
62012
Фізична реабілітація при множинних захворюваннях: навч.-метод. посіб.
АО Ногас, ІМ Григус
Рівне:[б. в.], 2007
62007
Методика лікувальної фізичної культури при туберкульозі легень
А Ногас, І Григус
62007
толерантність до фізичного навантаження у хворих на легку персистуючу бронхіальну астму у процесі фізичної реабілітації
ІМ Григус
Спортивна медицина, 115-119, 2011
52011
Підвищення якості життя хворих на бронхіальну астму
ІМ Григус
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 41-47, 2008
52008
Застосування ЛФК при бронхіальній астмі
ІМ Григус
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр, 452-457, 2004
52004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20