Бабков Андрей Валентинович
Бабков Андрей Валентинович
Одесская национальная академия пищевых технологий, кафедра Технологии хранения зерна
Подтвержден адрес электронной почты в домене onaft.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Системы обнаружения утечек жидкости из магистральных нефтепроводов
АВ Бабков, ВЕ Попадько
Общество с ограниченной ответственностью" Информационно-рекламный центр Газпром", 2002
152002
Інноваційний підхід до вивчення біологічної активності зернової маси
ГМ Станкевич, АВ Бабков
Зернові продукти і комбікорми 53 (1), 14-21, 2014
62014
Современный подход к изучению интенсивности дыхания зерна
ГН Станкевич, МЖ Кизатова, АВ Бабков
Вестник алматинского технологического университета 103 (2), 45-51, 2014
42014
Розробка експериментального обладнання для дослідження управління процесом синтезу озона
АВ Бабков
Автоматизація технологічних і бізнес-процесіов, 37-45, 2014
42014
Современный подход к изучению интенсивности дыхания зерна
ГН Станкевич, АВ Бабков
Мат. X Международной научно-практической конференции «Перспективные научные …, 2014
42014
Модернізація системи автоматизованого керування вакуум-апаратом періодичної дії цукрового виробництва на базі технічних і програмних засобів українського виробництва
ЮМ Скаковський, АВ Бабков, ОЮ Мандро
Automation of technological and business processes 11 (3), 4-14, 2019
32019
Вплив низьких температур на якість зерна при зберіганні
СМ Кудашев, АВ Бабков
Збірник тез – 77-ої Наукової конференції «Наукові здобутки молоді …, 2011
3*2011
Реализация задач оценивания показателей работы завода в АСУТП сахарного производства
ЕИ Жуковський, ЮМ Скаковський, ВД Витвицький, АВ Бабков
Автоматизація технологічних і бізнес процесів, 16-26, 2010
32010
Increasing of precise estimation of optimal criteria boiler functioning
YM Skakovsky, AV Babkov, EY Mandro
Automatiion of technollogiicall and busiiness-processes 8 (IIssue 2), 58-65, 2016
22016
Використання технології «тонких клієнтів» для створення інформаційної системи котельного відділення в ТЄЦ цукрозаводу
ЮМ Скаковський, АВ Бабков
Автоматизація технологічних і бізнес-процесіов, 8-10, 2014
22014
Использование ативных форм воздуха для улучшения санитарно-гигиенического состояния помещений ресторанов, кафе и сферы услуг
ГН Станкевич, ЛА Титомир, ЕИ Данилова, АВ Бабков
Наукові праці ОНАХТ 1 (42), 325-334, 2012
22012
Багаторівнева АСУТП цукрового заводу
ЕИ Жуковський, ЮМ Скаковський, ВД Витвицький, АВ Бабков
Збірник тез – 18-ої Міжнародної конференції з автоматичного управління …, 2011
22011
Основные направления развития АСУТП свеклосахарного производства
ЕИ Жуковський, ЮМ Скаковський, ВД Витвицький, ОП Шайкова, ...
Автоматизація технологічних і бізнес процесів, 30-36, 2010
22010
Дослідження агротехнологічних характеристик зерна окремих гібридів кукурудзи
АВ Бабков, МВ Желобкова
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 106-115, 2018
12018
Озон в технологіях обробки та зберігання зерна пшениці
ГМ Станкевич, АВ Бабков
Херсон: Видавець Грінь Д.С., 2015
12015
Использование мик-ропроцессорных контроллеров и программ украинского производства для модернизации системы управ-ления диффузионного отделения сахарного завода
ЮМ Скаковский, АВ Бабков
Автоматизація технологічних і біз-нес-процесіов 7 (3), 46-51, 2015
12015
Використання озонових технологій для протидії наслідкам ураження пшениці клопом-черепашкою
ГМ Станкевич, АВ Бабков
Хранение и переработка зерна 183 (6), 67-71, 2014
12014
Вплив повітря, збагаченого озоном, на перетравність зерна пшениці
ГМ Станкевич, ТД Пушкар, АВ Бабков
Зернові продукти і комбікорми 54 (2), 25-32, 2014
12014
Применение инновационных решений при модернизации системы автоматизации котлоагрегатов в ТЭЦ сахарного завода
ЮМ Скаковский, ВД Витвицкий, АВ Бабков
Наукові праці ОНАХТ 2 (42), 505-510, 2012
12012
Основи автоматизованого проектування: лабораторні роботи в середовищі AutoCAD
СМ Павловський, АВ Бабков
ОЛДІ-ПЛЮС, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20