Подписаться
Юрій Михайлович Казаков, Юрий Михайлович Казаков, UM Kazakov
Юрій Михайлович Казаков, Юрий Михайлович Казаков, UM Kazakov
Полтавський державний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Quercetin reduces the transcriptional activity of NF-kB in stable coronary artery disease
N Chekalina, Y Burmak, Y Petrov, Z Borisova, Y Manusha, Y Kazakov, ...
Indian Heart Journal 70 (5), 593-597, 2018
702018
Effect of quercetin on parameters of central hemodynamics and myocardial ischemia in patients with stable coronary heart disease
N Chekalina, T Trybrat, Y Burmak, Y Petrov, Y Manusha, Y Kazakov
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical …, 2017
302017
Resveratrol more effectively than quercetin reduces endothelium degeneration and level of necrosis factor α in patients with coronary artery disease
N Chekalina, Y Kazakov, T Mamontova, L Vesnina, IP Kaidashev
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Wiadomości Lekarskie, 2016
252016
Педагогiчнi умови застосування медiаосвiти в процесi професiйної пiдготовки майбутнiх учителiв
ЮМ Казаков
162007
Сучасні уявлення про аутоімунний тиреоїдит: етіологія та патогенез
НІ Чекаліна, ЮМ Казаков, ЄЄ Петров, ТА Трибрат, СВ Шуть
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2012
112012
Некоторые особенности факторов риска ишемической болезни сердца у женщин. Часть 2
ЕЕ Петров, ЮМ Казаков, НИ Чекалина
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 23-31, 2014
62014
Медіаграмотність сучасного фахівця як компонент професійної культури
ЮМ Казаков
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 78-82, 2009
62009
Особливості організації амбулаторної терапевтичної допомоги в практиці сімейного лікаря
ЮМ Казаков, СВ Шуть, ТА Трибрат, НІ Чекаліна
Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс, 2012
52012
Показатели кажущейся вязкости крови и дзета-потенциала эритроцитов при остром инфаркте миокарда
ЮМ Казаков, ЮМ Казаков
51981
Адаптація іноземних студентів до навчання у вузах як соціальна проблема
ЮМ Гольденберг, ЮМ Казаков, ЄЄ Петров
Мир медицины и биологии 9 (1 (36)), 182-184, 2013
42013
Тютюнопаління–етіопатогенетичний фактор ризику хронічного обструктивного захворювання легень: огляд літератури, власні дослідження
ЮМ Казаков, СІ Треумова, ЄЄ Петров
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2014
32014
Антиоксидантная терапия при некоторых клинико-биохимических вариантах ишемической болезни сердца
МА Дудченко, МС Расин, ЮМ Казаков, ММ Потяженко, ОВ Чичкало, ...
31986
Формування критичного мислення студентів-медиків: акцент на особистість
ЮМ Казаков, ЄЄ Петров, ЮГ Бурмак, СІ Треумова
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2017
22017
Компетентнісний підхід як засіб підвищення якості вищої медичної освіти
ЮМ Казаков, ЄЄ Петров, СІ Треумова
Українська медична стоматологічна академія, 2016
22016
Розвиток особистості майбутнього фахівця в контексті сучасних вимог
ЮМ Казаков, ТА Трибрат, СВ Шуть, НІ Чекаліна
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2015
22015
Реологические свойства крови у больных язвенной болезнью
МА Дудченко, ЮМ Казаков, ММ Потяженко, ОВ Чичкало, ВН Ждан, ...
Національна медична академія післядипломної освіти імені ПЛ Шупика; ТОВ …, 1986
21986
Cимуляційне навчання як метод для набуття практичних навичок та обов’язкова складова медичної освіти
ЮМ Казаков, ВД Сакевич, ТА Трибрат, НІ Чекаліна, ТА Іваницька
Полтавський державний медичний університет, 2021
12021
Современные основы комплексного лечения заболеваний органов пищеварительной системы
ВН Ждан, МА Дудченко, ММ Потяженко, ИН Скрыпник, ЮМ Казаков, ...
" Дивосвіт", 2019
12019
Changes of some immune and metabolic indices as burdening criterion of chronic systemic inflamation in the presence of the essential hypertension comorbidity
YG Burmak, YM Kazakov, SI Treumova, LN Shilkina, Y Petrov, ...
12017
Діагностика ендотеліальної дисфункції у хворих на аутоімунний тиреоїдит за наявності атеросклеротичного ураження судин
НІ Чекаліна, ЮМ Казаков, ТВ Мамонтова, ЮГ Бурмак, ЗО Борисова
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 144, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20