Юрій Михайлович Казаков, Юрий Михайлович Казаков, UM Kazakov
Юрій Михайлович Казаков, Юрий Михайлович Казаков, UM Kazakov
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Украинская
Підтверджена електронна адреса в umsa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Quercetin reduces the transcriptional activity of NF-kB in stable coronary artery disease
N Chekalina, Y Burmak, Y Petrov, Z Borisova, Y Manusha, Y Kazakov, ...
Indian Heart Journal 70 (5), 593-597, 2018
432018
Effect of quercetin on parameters of central hemodynamics and myocardial ischemia in patients with stable coronary heart disease
N Chekalina, T Trybrat, Y Burmak, Y Petrov, Y Manusha, Y Kazakov
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical …, 2017
202017
Resveratrol more effectively than quercetin reduces endothelium degeneration and level of necrosis factor α in patients with coronary artery disease
N Chekalina, Y Kazakov, T Mamontova, L Vesnina, IP Kaidashev
Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Wiadomości Lekarskie, 2016
202016
Сучасні уявлення про аутоімунний тиреоїдит: етіологія та патогенез
НІ Чекаліна, ЮМ Казаков, ЄЄ Петров, ТА Трибрат, СВ Шуть
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2012
102012
Медіаграмотність сучасного фахівця як компонент професійної культури
ЮМ Казаков
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 78-82, 2009
52009
Показатели кажущейся вязкости крови и дзета-потенциала эритроцитов при остром инфаркте миокарда
ЮМ Казаков, ЮМ Казаков
41981
Антиоксидантная терапия при некоторых клинико-биохимических вариантах ишемической болезни сердца
МА Дудченко, МС Расин, ЮМ Казаков, ММ Потяженко, ОВ Чичкало, ...
31986
Формування критичного мислення студентів-медиків: акцент на особистість
ЮМ Казаков, ЄЄ Петров, ЮГ Бурмак, СІ Треумова
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2017
22017
Розвиток особистості майбутнього фахівця в контексті сучасних вимог
ЮМ Казаков, ТА Трибрат, СВ Шуть, НІ Чекаліна
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2015
22015
Тютюнопаління–етіопатогенетичний фактор ризику хронічного обструктивного захворювання легень: огляд літератури, власні дослідження
ЮМ Казаков, СІ Треумова, ЄЄ Петров
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2014
22014
Некоторые особенности клинической картины и патогенетических мехaнизмов язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у лиц пожилого и старческого возраста
ЕЕ Петров, ЮМ Казаков, НИ Чекалина, ЄЄ Петров, ЮМ Казаков, ...
Высшее государственное учебное заведение Украины “Украинская медицинская …, 2012
22012
Реологические свойства крови у больных язвенной болезнью
МА Дудченко, ЮМ Казаков, ММ Потяженко, ОВ Чичкало, ВН Ждан, ...
Національна медична академія післядипломної освіти імені ПЛ Шупика; ТОВ …, 1986
21986
Changes of some immune and metabolic indices as burdening criterion of chronic systemic inflamation in the presence of the essential hypertension comorbidity
YG Burmak, YM Kazakov, SI Treumova, LN Shilkina, Y Petrov, ...
12017
Компетентнісний підхід як засіб підвищення якості вищої медичної освіти
ЮМ Казаков, ЄЄ Петров, СІ Треумова
Українська медична стоматологічна академія, 2016
12016
Estimation of systolic and diastolic function of the right ventricular myocardium among patients with chronic cor pulmonale of broncho-pulmonary genesis in combination with …
YM Kazakov, SI Treumova, YY Petrov, NI Chekalina, YG Burmak
NEW ARMENIAN MEDICAL JOURNAL 10 (2), 60-66, 2016
12016
Діагностика ендотеліальної дисфункції у хворих на аутоімунний тиреоїдит за наявності атеросклеротичного ураження судин
НІ Чекаліна, ЮМ Казаков, ТВ Мамонтова, ЮГ Бурмак, ЗО Борисова
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 144-144, 2016
12016
Механізми атерогенензу: основи патогенетичної терапії
НІ Чекаліна, ЮМ Казаков, ЄЄ Петров
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 2014
12014
Шляхи оптимізації підготовки іноземних студентів в клініці загальної практики-сімейної медицини
ЮМ Казаков, ТА Трибрат, СВ Шуть, НІ Чекаліна
Мир медицины и биологии 9 (2-1 (37)), 2013
12013
Некоторые особенности факторов риска ишемической болезни сердца у женщин. Часть 1
ЕЕ Петров, ЮМ Казаков, НИ Чекалина, ЄЄ Петров, ЮМ Казаков, ...
Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская …, 2013
12013
Показатели вязкости крови и гематокрита при атеросклерозе
ЮМ Казаков, ЮМ Казаков
Національна медична академія післядипломної освіти імені ПЛ Шупика; ТОВ …, 1981
11981
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20