Наталія Біліченко, НО Біліченко, Natalia Bilichenko, Наталья Биличенко
Наталія Біліченко, НО Біліченко, Natalia Bilichenko, Наталья Биличенко
Вінницький національний технічний університет, кафедра обчислювальної техніки
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Метод кластеризації на основі послідовного запуску k-середніх з удосконаленим вибором кандидата на нову позицію вставки
ОМ Ткаченко, ОФ Грійо Тукало, ОВ Дзісь, СМ Лаховець
ВНТУ, 2012
162012
Швидкий пошук при векторному квантуванні лінійних спектральних частот
НО Біліченко, ОМ Ткаченко, ОД Феферман, СВ Хрущак
Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2008
102008
Високоточні аналого-цифрові перетворювачі з перерозподілом заряду на основі інформаційної надлишковості
НО Біліченко, НА Биличенко
Вінницький державний технічний університет, 2001
102001
LSF-вокодер на основі векторного квантування
ОМ Ткаченко, НО Біліченко, ОД Феферман, СВ Хрущак
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, 2007
92007
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Основи менеджменту"
ІВ Сіренко, ОО Поткін
62012
Нові методи цифрового самокалібрування для АЦП з перерозподілом заряду
СМ Захарченко, НО Біліченко, ОД Азаров
Зб. праць Міжнародної науково-технічної конференції “Приборостроение–2000 …, 2000
62000
Високоточні АЦП з перерозподілом заряду для систем контролю та керування
СМ Захарченко, НО Біліченко
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 65-67, 2000
42000
Швидкодійні двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв’язком
ОД Азаров, МЮ Теплицький, НО Біліченко
ВНТУ, 2016
22016
Аналого-цифрові інтерфейси ЕОМ
ОД Азаров, ВП Марценюк, НО Біліченко
ВНТУ, 2006
22006
Швидкодійні високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються
ОД Азаров, НО Біліченко, СМ Захарченко
ВНТУ, 2016
12016
Діагностування цифрових пристроїв
ОД Азаров, СІ Перевозніков, НО Біліченко, ВС Озеранський
ВНТУ, 2009
12009
Дослідження похибок самокаліброваних аналого-цифрових перетворювачів на основі надлишкових позиційних систем числення
ОД Азаров, СМ Захарченко, НО Біліченко
ВНТУ, 2000
12000
Динаміка змін у системі міських пасажирських перевезень
В Біліченко, С Цимбал, Н Біліченко
Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання: тези доповідей …, 2019
2019
Світовий досвід розвитку інтелектуальних транспортних систем
НО Біліченко, СВ Цимбал, ЯЮ Крупський
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
2018
Підтримка прийняття рішень щодо вдосконалення маршрутної мережі міських пасажирських перевезень
ВВ Біліченко, СВ Цимбал, НО Біліченко
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
2017
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МІСЬКОГО МАРШРУТНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
ВВ Біліченко, НО Біліченко
Лопушанський АЯ–народний депутат України, голова благодійного фонду імені …, 2016
2016
Застосування двотактних підсилювачів постійного струму у прямому цифровому синтезі
ОД Азаров, МЮ Теплицький, НО Біліченко
ВНТУ, 2016
2016
LINEARITY ERRORS OF THE PUSH - PULL CURRENT AMPLIFIERS WITH SEPA RATE INTERMEDIATE CA SCADE
OANB MYKHAILO TEPLYTSKYI *
2014
Дослідження застосування семантичної моделі ресурсів для інформаційного пошуку
НО Біліченко, ДВ Кисюк, ТМ Павлик
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Теплоенергетика …, 2014
2014
Особливості розробки програмних засобів покомпонентного діагностування цифрових пристроїв в умовах виробництва
СІ Перевозніков, НО Біліченко, ВС Озеранський
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 100-104, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20