Зимовець Владислав
Зимовець Владислав
ДУ " Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансове посередництво: навч. посіб.
ВВ Зимовець, СП Зубик
К.: КНЕУ, 2004
1102004
Державна фінансова політика економічного розвитку: монографія
ВВ Зимовець
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України"(Київ), 2010
1022010
Акумуляція фінансових ресурсів та економічний розвиток: монографія
ВВ Зимовець
Інститут економіки НАН України (Київ), 2003
752003
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
622005
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки
В Зимовець
Економіка України, 9-17, 2003
352003
Корпоративні фінанси як домінанта фінансової науки
ВВ Зимовець, ОО Терещенко
Фінанси України, 78-95, 2015
322015
Макроекономічні аспекти активізації банківського кредитування в Україні
В Зимовець, Н Шелудько
Вісник НБУ, 54-58, 2006
272006
Доларизація кредитного ринку в Україні: причини і наслідки
ОІ Береславська, ВВ Зимовець, НМ Шелудько
Економіка і прогнозування, 2006
222006
Теоретико-методологічні основи ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів
ЗВВ Даниленко А.І.
Фінанси України 10, 3-19, 2012
182012
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь
ГВ М.
15*2015
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення: монографія
ВІСНАНУАІД [А.І. Даниленко, В.В. Зимовець
НАН України, Ін-т екон. та пронозу. НАН України., 2012
13*2012
Державна фiнансова полiтика економiчного розвитку
ВВ Зимовець
132010
Фінансовий потенціал банківської системи України та ефективність його використання/ВВ Зимовець, НМ Шелудько
ВВ Змимовець
Актуальні проблеми економіки, 139-155, 2007
132007
Про інтеграційні процеси у світовому фінансовому секторі
В Зимовець
Економіка України, 80-88, 2006
132006
Боргове навантаження та інвестиційна дисфункція в реальному секторі економіки України
ВВ Зимовець, НМ Шелудько
Економіка промисловості, 82-95, 2017
92017
Структура державних видатків на економічне зростання: теоретичний аспект
ВВ Зимовець
Економіка та держава, 17-20, 2006
92006
Фiнансове посередництво: навч. посiб
ВВ Зимовець, СП Зубик
92004
Місце фінансового сектора в сучасних концепціях інституціональної організації економіки
В Зимовець
Економіка України, 15-26, 2004
92004
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь
ВМГ ін.
К.: Інститут економіки та прогнозування, 2015
8*2015
Декапіталізація фінансового сектора економіки України: причини і наслідки
АІ Даниленко, ВВ Зимовець, НМ Шелудько
Економіка і прогнозування, 7-28, 2015
82015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20