Зимовець Владислав
Зимовець Владислав
ДУ " Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансове посередництво: навч. посіб.
ВВ Зимовець, СП Зубик
К.: КНЕУ, 2004
1002004
Державна фінансова політика економічного розвитку: монографія
ВВ Зимовець
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України"(Київ), 2010
902010
Акумуляція фінансових ресурсів та економічний розвиток: монографія
ВВ Зимовець
Інститут економіки НАН України (Київ), 2003
702003
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
572005
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки
В Зимовець
Економіка України, 9-17, 2003
332003
Корпоративні фінанси як домінанта фінансової науки
ВВ Зимовець, ОО Терещенко
Фінанси України, 78-95, 2015
252015
Макроекономічні аспекти активізації банківського кредитування в Україні
В Зимовець, Н Шелудько
Вісник НБУ, 54-58, 2006
222006
Доларизація кредитного ринку в Україні: причини і наслідки
ОІ Береславська, ВВ Зимовець, НМ Шелудько
Економіка і прогнозування, 2006
192006
Теоретико-методологічні основи ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів
ЗВВ Даниленко А.І.
Фінанси України 10, 3-19, 2012
162012
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь
ГВ М.
15*2015
Фінансовий потенціал банківської системи України та ефективність його використання/ВВ Зимовець, НМ Шелудько
ВВ Змимовець
Актуальні проблеми економіки, 139-155, 2007
122007
Про інтеграційні процеси у світовому фінансовому секторі
В Зимовець
Економіка України, 80-88, 2006
122006
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення: монографія
ВІСНАНУАІД [А.І. Даниленко, В.В. Зимовець
НАН України, Ін-т екон. та пронозу. НАН України., 2012
11*2012
Місце фінансового сектора в сучасних концепціях інституціональної організації економіки
В Зимовець
Економіка України, 15-26, 2004
112004
Державна фiнансова полiтика економiчного розвитку
ВВ Зимовець
102010
Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: у 3 т./[Даниленко АІ, Білик М. Д, Кошик ОМ та ін.]
КОМ Даниленко А.І., Білик М.Д.
102008
Тенденції і наслідки експансії західного фінансового капіталу у Східній Європі
В Зимовець
Економіка України, 74-83, 2006
102006
Боргове навантаження та інвестиційна дисфункція в реальному секторі економіки України
ВВ Зимовець, НМ Шелудько
Економіка промисловості, 82-95, 2017
82017
Структура державних видатків на економічне зростання: теоретичний аспект
ВВ Зимовець
Економіка та держава, 17-20, 2006
82006
Декапіталізація фінансового сектора економіки України: причини і наслідки
АІ Даниленко, ВВ Зимовець, НМ Шелудько
Економіка і прогнозування, 7-28, 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20