Підписатись
Зимовець Владислав
Зимовець Владислав
ДУ " Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь/за заг. ред ВМ Гейця та ін
574*2015
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія/О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М.Трегобчук та ін
К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України 684, 2005
224*2005
Державна фінансова політика економічного розвитку: монографія
ВВ Зимовець
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України"(Київ), 2010
1382010
Фінансове посередництво: навч. посіб.
ВВ Зимовець, СП Зубик
К.: КНЕУ, 2004
1292004
Акумуляція фінансових ресурсів та економічний розвиток: монографія
ВВ Зимовець
Інститут економіки НАН України (Київ), 2003
922003
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
722005
Корпоративні фінанси як домінанта фінансової науки
ВВ Зимовець, ОО Терещенко
Фінанси України, 78-95, 2015
432015
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки
В Зимовець
Економіка України, 9-17, 2003
402003
Доларизація кредитного ринку в Україні: причини і наслідки
ОІ Береславська, ВВ Зимовець, НМ Шелудько
Економіка і прогнозування, 2006
302006
Макроекономічні аспекти активізації банківського кредитування в Україні
В Зимовець, Н Шелудько
Вісник НБУ, 54-58, 2006
292006
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь
ВМ Геец
Nat︠s︡ionalʹna akademii︠a︡ nauk Ukraïny, 2015
192015
Теоретико-методологічні основи ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів
ЗВВ Даниленко А.І.
Фінанси України 10, 3-19, 2012
192012
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення: монографія
ВІСНАНУАІД [А.І. Даниленко, В.В. Зимовець
НАН України, Ін-т екон. та пронозу. НАН України., 2012
18*2012
Відновлення та реконструкція повоєнної економіки Українинаукова доповідь/НАН України, ДУ Ін-т екон. та прогнозув
ААГ В.М.Геєць
НАН України. Електрон. дані. Київ, 305, 2022
17*2022
Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки
ЛВ Дейнеко
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2018
172018
Боргове навантаження та інвестиційна дисфункція в реальному секторі економіки України
В Зимовець, Н Шелудько
142017
Фінансовий потенціал банківської системи України та ефективність його використання/ВВ Зимовець, НМ Шелудько
ВВ Змимовець
Актуальні проблеми економіки, 139-155, 2007
132007
Про інтеграційні процеси у світовому фінансовому секторі
В Зимовець
Економіка України 1, 2006
132006
Декапіталізація фінансового сектора економіки України: причини і наслідки
АІ Даниленко, ВВ Зимовець, НМ Шелудько
Економіка і прогнозування, 7-28, 2015
122015
Місце фінансового сектора в сучасних концепціях інституціональної організації економіки
В Зимовець
Економіка України, 15-26, 2004
122004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20