Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Засновник - Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційна демократія як політична категорія: Наук. зап
В Ковалевський
Зб.-К.: ІПіЕНД, 214-222, 2003
162003
Самовизначення та сепаратизм. Питання теорії
ІО Рафальський
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
15*2014
Етнополітичний сепаратизм–поняття, зміст, форми і природа
В Панібудьласка
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2009
142009
Соціальна держава третього тисячоліття: модернізована модель
Н Хома
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
132014
Сучасні політична еліта та політичний клас: визначення, моделі та особливості становлення
ЛО Кочубей
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2010
132010
Політичний конфлікт як спосіб існування соціуму
МГ Гордієнко
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2008
122008
Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ–першої чверті ХХ століть
ТЮ Горбань
К.: ІПіЕНД імені ІФ Кураса НАН України, 132-140, 2010
112010
Основні напрями досліджень інформаційних інтеракцій у політичній сфері
В Ковалевський
Наукові записки ІПіЕНД, 171-182, 2003
112003
Політизація етнічності: характер, умови, результати
О Картунов
Наукові записки: збірник.–Випуск 6, 12-20, 1999
111999
Категорія “національна ідентичність” в сучасній етнополітології
Л Нагорна
Наукові записки: Збірник.–К.: ІПіЕНД.–Сер.“Політологія і етнологія”.–Вип 6, 3-11, 1998
11*1998
Деякі теоретико-методологічні проблеми сучасного етапу політичної трансформації в Україні
О Бабкіна
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
102014
Соціальні мережі як середовище політичної комунікації
АА Зуйковська
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
102014
Трансформаційні та модернізаційні аспекти політичної системи сучасної України: політологічний аналіз
ОІ Категоренко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 183, 2004
102004
Громадянське суспільство: прагнення та реалії
Г Щедрова
Наукові записки Інституту політичних і етнополітичних досліджень НАН України …, 2004
102004
Урядові та громадські організації у системі етнополітичного менеджменту України
В Євтух
Наукові записки.–Сер.“Політологія і етнологія”.–К.: ІПіЕНД, 142, 2001
102001
Лимитроф Европы: случайность или судьба Украины?
М Михальченко
Наукові записки.–К.: ІПіЕНД, 2000
102000
Польський чинник у діяльності Центральної Ради
О Калакура
Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонаціональних досліджень НАН України.–Вип 8 …, 1999
101999
Українська революція і етнонаціональні відносини: Проблеми дослідження
В Солдатенко
Наукові записки/Збірник.–К.: ІПіЕНД, 3-20, 1999
101999
Оцінка корупції як неформального політичного інституту та індексування демократичності політичного режиму: кореляційний аналіз
МВ Чабанна
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2013
92013
Етнічний сепаратизм: іманентна конфліктність чи відповідь на загрози цінностям
ММ Басараб
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2011
92011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20