Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Засновник - Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інформаційна демократія як політична категорія: Наук. зап
В Ковалевський
Зб.-К.: ІПіЕНД, 214-222, 2003
142003
Соціальна держава третього тисячоліття: модернізована модель
Н Хома
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
112014
Самовизначення та сепаратизм. Питання теорії
ІО Рафальський
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
11*2014
Сучасні політична еліта та політичний клас: визначення, моделі та особливості становлення
ЛО Кочубей
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2010
112010
Етнополітичний сепаратизм–поняття, зміст, форми і природа
В Панібудьласка
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2009
112009
Основні напрями досліджень інформаційних інтеракцій у політичній сфері
В Ковалевський
Наукові записки ІПіЕНД, 171-182, 2003
112003
Категорія “національна ідентичність” в сучасній етнополітології
Л Нагорна
Наукові записки: Збірник.–К.: ІПіЕНД.–Сер.“Політологія і етнологія”.–Вип 6, 3-11, 1998
11*1998
Політичний конфлікт як спосіб існування соціуму
МГ Гордієнко
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2008
102008
Трансформаційні та модернізаційні аспекти політичної системи сучасної України: політологічний аналіз
ОІ Категоренко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 183, 2004
102004
Громадянське суспільство: прагнення та реалії
Г Щедрова
Наукові записки Інституту політичних і етнополітичних досліджень НАН України …, 2004
102004
Урядові та громадські організації у системі етнополітичного менеджменту України
В Євтух
Наукові записки.–Сер.“Політологія і етнологія”.–К.: ІПіЕНД, 142, 2001
102001
Політизація етнічності: характер, умови, результати
О Картунов
Наукові записки: збірник.–Випуск 6, 12-20, 1999
101999
Деякі теоретико-методологічні проблеми сучасного етапу політичної трансформації в Україні
О Бабкіна
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
92014
Кланово-олігархічний режим: негативи і позитиви функціонування
М Михальченко
Наукові записки ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 49, 2010
92010
Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ–першої чверті ХХ століть
ТЮ Горбань
К.: ІПіЕНД імені ІФ Кураса НАН України, 132-140, 2010
92010
Майбутнє етнічних конфліктів
А Кіссе
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2006
92006
Соціокультурні та політичні параметри регіональних ідентифікацій в Україні
Л Нагорна
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2006
8*2006
Методологічні проблеми дослідження взаємодії соціально-правової держави і громадянського суспільства
М Михальченко
Наукові записки/збірник–К.: ІПіЕНД, 23-35, 2004
82004
Громадянське суспільство та народовладдя: методологічний контекст
Ф Рудич
Наукові записки/збірник–К.: ІПіЕНД, 11-23, 2004
82004
Основні аспекти зовнішньої політики Румунії стосовно етнічних румунів в Україні
О Парфенов
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень.–2003 …, 2003
82003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20