Станіслав Ігорович Василішин, Станислав Игоревич Василишин, Stanislav Vasylishyn
Станіслав Ігорович Василішин, Станислав Игоревич Василишин, Stanislav Vasylishyn
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, факультет обліку і фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене knau.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник
СІВ Микола Феодосійович Огійчук, Людмила Олександрівна Сколотій, Марія ...
Київ: Алерта, 2016
108*2016
Формирование экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий
СИ Василишин
Вестник Московского университета имени СЮ Витте. Серия 1: Экономика и …, 2015
102015
Напрями вдосконалення обліку амортизації основних засобів сільськогосподарських підприємств
СІ Василішин, ВЄ Тредіт
Бізнес Інформ, 383-388, 2014
62014
Методичні аспекти бухгалтерського обліку виробничих запасів аграрних підприємств
СІ Василішин, ВВ Ярова
Глобальні та національні проблеми економіки, 2018
32018
Ефективність використання оборотних засобів, їх облік та оцінка: Монографія
СІВ Микола Феодосійович Огійчук
Київ: Алерта, 2014
3*2014
The essense of Sustainable Development and its Measuring via Three-Dimensional System of Indicators
VSI Babytska O.O., Prykhodko T.V., Yarova V.V.
Research Journal of Applied Sciences, 104-113, 2017
2*2017
Економетричне моделювання ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств
МФ Огійчук, СІ Василішин
Облік і фінанси, 120-126, 2014
22014
Удосконалення політики формування та ефективного використання оборотних активів аграрних підприємств
ЮО Ульянченко, СІ Василішин, ВА Єфанов, ІВ Сколотій, ...
12018
Переоцінка активів як напрям протидії інфляції у системі економічної безпеки підприємств
СІ Василішин, ЄР Ступницький
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
12015
Эконометрическое моделирование эффективности использования оборотных средств сельскохозяйственных предприятий
НФ Огийчук, СИ Василишин
Облiк i фiнанси, 120-126, 2014
12014
Управління матеріальними ресурсами у системі економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
ОВ Ковальова, СІ Василішин
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
12014
Проблемы учёта основных средств и амортизации в Украине и зарубежных странах
СИ Василишин
Вестник Московского университета имени СЮ Витте. Серия 1: Экономика и …, 2014
12014
Забезпеченість сільськогосподарських підприємств Харківської області оборотними засобами
СІ Василішин
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
12013
Оборотні засоби сільськогосподарських підприємств та джерела їх формування
СІ Василішин
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2012
12012
Структура активів сільськогосподарських підприємств України як чинник їх економічної безпеки
СІ Василішин, РМ Шелудько
Вісник Харківського національного аграрного університета ім. ВВ Докучаєва, 2019
2019
Ризики економічної безпеки в системі обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами
СІ Василішин
Проблеми системного підходу в економіці, 178-183, 2019
2019
Обліково-аналітичне забезпечення управління активами в системі економічної безпеки підприємств
СІ Василішин
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2019
2019
Теоретико-методологічні засади встановлення сутності, проявів та складових економічної безпеки підприємств як економічної категорії
СІ Василішин
Економіка та держава, 35-39, 2019
2019
Організаційно-економічне регулювання ефективного виробництва насіння зернових культур високих генерацій та його обліково-аналітичне забезпечення
ОМ Ф., ОВ В., ВС І.
2019
Теоретико-практичні засади формування фінансових ресурсів у системі економічної безпеки аграрних підприємств
СІ Василіщин
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 123-131, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20