Людмила Масловська
Людмила Масловська
доктор економічних наук, професор
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Менеджмент організацій: Підручник
ООА Масловська Л.Ц., Осовська Г.В.
К.: Кондор-Видавництво, 2014
2552014
Сталий розвиток продуктивних сил регіонів: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних …
ЛЦ Масловська
Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, 2004
932004
Сталий розвиток продуктивних сил регіонів: теорія, методологія, практика
ЛЦ Масловська
Національна академія наук україни, 2004
932004
Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник/А
А Садовенко, ВІ Середа, ЛЦ Масловська
Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко.–2 вид, 2011
342011
Теоретико-методологічний підхід до оцінки пропорційності і збалансованості регіонального розвитку України
ЛЦ Масловська
Регіональна економіка, 90-95, 2005
252005
Сталий розвиток суспільства : навч. посіб.
САП Масловська Л.Ц.
Київ: Програма місцевого розвитку ПРООН, Академія муніципального управління …, 2011
22*2011
До питання оцінки передумов інтеграції України в ЄС
ЛЦ Масловська
Національна академія наук України; Міністерство економічного розвитку і …, 2008
192008
Оптимізація структури фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств
ЛЦ Масловська
Економіка АПК, 65-69, 2009
172009
Наукові основи формування національної стратегії сталого розвитку України
Л Масловська
Економіка України, 75, 2003
172003
Форми та методи державної підтримки інноваційного розвитку АПК
НМ Левченко
Актуальні проблеми державного управління, 87-96, 2010
132010
Управлінські аспекти зовнішньоекономічної діяльності України в перехідний період
ЛЦ Масловська
Національна академія наук України; Міністерство економічного розвитку і …, 2006
132006
Динаміка соціально-економічного розвитку України та її регіонів
ОБ Коротич
Актуальні проблеми державного управління, 142-150, 2009
102009
Оцінка внтурішньорегіональних відмінностей соціально-економічного розвитку як основа диференційованої регіональної політики
Л Масловська
Регіональна економіка, 163-167, 2002
92002
Екологізація суспільних відносин та вдосконалення управління сталим регіональним розвитком
Л Масловська
Регіональна економіка, 62-68, 2003
82003
Регіональний аспект трансформації природокористування у контексті сталого розвитку
Л Масловська
Економіка України, 64-68, 2002
82002
Операції факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств
ЛЦ Масловська, ІВ Абрамова, ЛВ Недільська
Міністерство фінансів України, 2010
72010
Синергічний підхід у становленні регіонального менеджменту
ЛЦ Масловська
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2007
72007
Актуальні проблеми регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва
Л Масловська, Г Юр’єва
Экономика, финансы, право, 31-36, 2006
72006
Сталий розвиток продуктивних сил регiонiв: теорiя, методологiя, практика: монографiя
ЛЦ Масловська
72003
Сталий розвиток суспільства
АП Садовенко, ЛЦ Масловська, ВІ Середа, ТВ Тимочко
Представництво Програми розвитку ООН в Україні, 2011
62011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20