Ірина Сухопара
TitleCited byYear
ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНОЇ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
ІГ Сухопара, ИГ Сухопара
Донецький національний технічний університет, 2010
12010
Комунікативно-ситуаційні завдання як засіб формування у молодших школярів моральних знань і поведінки
О Лобчук
Початкова школа, 45-47, 2008
12008
Співтворчість вчителя й учня в системі поглядів В. Сухомлинського і сучасній школі
ІГ Сухопара
Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної …, 2018
2018
Перші кроки : кн. для позакл. читання в 1 класі
ВО Сухопара, Ірина Геннадіївна, Науменко
Київ : Літера ЛТД, 2018
2018
Формування толерантності молодших школярів у позаурочній діяльності : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 "Теорія та методика виховання"
ІГ Сухопара
2017
Формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності : дис....канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика виховання"
ІГ Сухопара
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2017
2017
Методика розвитку критичного мислення учнів першого класу засобом мультфільму
МОО Сухопара, Ірина Геннадіївна
Матеріали XXXVIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2017
2017
Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності: теорія і практика
КЛВ Сухопара, Ірина Геннадіївна
К. : Компринт, 2017
2017
Формування педагогічної толерантності вчителів початкової школи
ІГ Сухопара
Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення …, 2017
2017
Organization of educational environment as a condition formation tolerance of junior schoolchildren’s in extracurricular activity / Організація виховного середовища як умова …
SIС Ірина
EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society., 233 – 241, 2016
2016
Педагогічні умови виховання толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
ІГ Сухопара
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
2016
Підготовка вчителів початкової школи до формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
І Сухопара
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2016
2016
Вікно у світ: кн. для позакл. читання в 4 кл.
НВО Сухопара, Ірина Геннадіївна
К: Літера ЛТД, 2015
2015
Виховне середовище в початковій школі
ІГ Сухопара
Початкова школа і сучасність, 7-14, 2015
2015
Особливості формування основ толерантності в учнів початкової школи в позаурочній діяльності
ІГ Сухопара
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, 115-123, 2015
2015
Темперамент моєї дитини. Батьківські збори, 2-3 клас
ІГ Сухопара
Початкова школа і сучасність, 2-7, 2015
2015
Вікторини та конкурси для молодших школярів у період літнього відпочинку
ІГ Сухопара
Початкова школа і сучасність, 13-16, 2015
2015
Веселкова читанка: для позакл. читання в 3 кл.
ВО Сухопара, Ірина Геннадіївна, Науменко
К. : Літера ЛТД, 2014
2014
Групова робота як чинник формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності
ІГ Сухопара
Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, 359-364, 2014
2014
Створення виховного середовища як чинника формування толерантності у молодших школярів
ІГ Сухопара
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20