Підписатись
Iryna Sukhopara / Ірина Сухопара
Iryna Sukhopara / Ірина Сухопара
Borys Grinchenko Kyiv University / Pedagogical Institute
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності: теорія і практика: монографія
ЛВ Канішевська, ІГ Сухопара
Київ: Компринт, 2017
252017
Чинники розвитку емоційого інтелекту молодших школярів у контексті нової української школи
ІГ Сухопара
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2019
192019
Емоційна компетентність вчителя в контексті нової української школи
І Сухопара
Бердянський державний педагогічний університет, 2020
92020
Формування толерантності молодших школярів у позаурочній діяльності : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 "Теорія та методика виховання"
ІГ Сухопара
72017
Формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності : дис....канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика виховання"
ІГ Сухопара
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2017
7*2017
Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності: теорія і практика
КЛВ Сухопара, Ірина Геннадіївна
К. : Компринт, 2017
72017
Формування у молодших школярів толерантності як соціальноціннісних якостей особистості: теоретичний аспект
ІГ Сухопара
Педагогіка толерантності, 1 2, 110-111, 2002
5*2002
Вікові особливості молодших школярів у контексті розвитку емоційного інтелекту
І Сухопара
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2020
22020
Підготовка вчителів початкової школи до формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
І Сухопара
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 301-308, 2016
22016
Змістове і методичне забезпечення процесу формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності
ІГ Сухопара
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
12016
ГРУПОВА РОБОТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ІГ Сухопара
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 12, 359-364, 2014
12014
Готовність майбутнього вчителя початкових класів до виховання толерантності в учнів початкових класів
ІГ Сухопара
Акмеологія-наука XXI століття Матеріали III Міжнародної науково-практичної …, 2011
12011
Комунікативно-ситуаційні завдання як засіб формування у молодших школярів моральних знань і поведінки
О Лобчук
Початкова школа, 45-47, 2008
1*2008
Ранкова зустріч як прийом адаптації першокласника до навчальної діяльності
ІГ Сухопара
Початкова школа, 11-12, 2002
12002
Критерії та рівні сформованості емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи
І Сухопара
Бердянськ: БДПУ, 2020
2020
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
І Сухопара
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 165-175, 2020
2020
Організація проектної діяльності в Новій українській школі
КА Сухопара Ірина
Матеріали XXXVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2019
2019
Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках літературного читання засобами театралізації
МО Сухопара Ірина
Матеріали XXXVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2019
2019
Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів на уроках літературного читання засобами гри
СА Сухопара Ірина
Матеріали XXXVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2019
2019
Співтворчість вчителя й учня в системі поглядів В. Сухомлинського і сучасній школі
ІГ Сухопара
Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20