Follow
Василий Желясков
Василий Желясков
заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин ДИ НУ "ОМА"
Verified email at onma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Warm-Up as a Means of Fostering Target-Language Performance in a Particular English Class.
M Karpushyna, I Bloshchynskyi, V Zheliaskov, V Chymshyr, O Kolmykova, ...
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2019
292019
Warm-Up as a Means of Fostering Target-Language Performance in a Particular English Class
OT Maiia Karpushyna, Ihor Bloschynskyi, Vasyl Zheliaskov, Valentyn Chymshyr ...
Revista Romaneasca pentu educatie multimensionala, 2019
29*2019
Дидактичне забезпечення процесу навчання майбутніх перекладачів на засадах компетентнісного підходу
ВЯ Желясков
Кривий Ріг, 2011
172011
Труднощі й особливості перекладу текстів, що належать до галузі права
ВЯ Желясков
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 126-128, 2015
72015
Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту, форм і методів навчання майбутніх перекладачів
ВЯ Желясков
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
62010
Характеристика критеріїв сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної діяльності
О Даниленко, В Желясков
Danish Scientific Journal, 20-25, 2019
52019
Структура і сутність професійної компетентності майбутнього перекладача
ВЯ Желясков
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2016
52016
Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах до професійної комунікативної взаємодії
ВЯ Желясков
Дис.… д-ра пед. наук/13.00, 2020
42020
Педагогічні умови формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії
ВЯ Желясков
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 337-343, 2019
32019
К вопросу о понимании сущности личностно-ориентированной парадигмы профессионального образования будущого специалиста
ВЯ Желясков
Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського …, 2008
32008
Розвиток критичного мислення як мотивація до вивчення професійної комунікативної взаємодії майбутніх судноводіїв
В Желясков
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2019
22019
Компетентність викладача англійської мови у професійному середовищі майбутніх судноводіїв
В Желясков
Бердянський державний педагогічний університет, 2019
22019
Особливості професійної комунікативної взаємодії майбутніх судноводіїв
В Желясков
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2018
22018
Актуальність проблеми професійної компетентності вчителя іноземних мов
ЛГ Таланова, ВЯ Желясков
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2013
22013
Атестація та оцінювання навчальних досягнень майбутніх перекладачів за критеріями компетентнісного виміру
ВЯ Желясков
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
22010
Іншомовна комунікативна компетенція як складова формування професійної компетентності майбутнього фахівця флоту
ВЯ Желясков
Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту, 12-14, 0
2
ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО–КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ ДОРОСЛИХ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
ЛД Герганов, ВЯ Желясков, ЛП Турлак
Педагогічна освіта: теорія і практика, 233-245, 2022
12022
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ
В Желясков
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ, 8, 2022
12022
Сутність та специфіка екстремальних умов професійної діяльності майбутніх судноводіїв
ВЯ Желясков
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 24, 209-218, 2019
12019
Зарубіжний досвід підготовки майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії
ВЯ Желясков
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20