Василий Желясков
Василий Желясков
заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин ДИ НУ "ОМА"
Verified email at onma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дидактичне забезпечення процесу навчання майбутніх перекладачів на засадах компетентнісного підходу
ВЯ Желясков
Кривий Ріг: Криворізький нац. пед. ун–т, 2011
122011
Warm-Up as a Means of Fostering Target-Language Performance in a Particular English Class.
M Karpushyna, I Bloshchynskyi, V Zheliaskov, V Chymshyr, O Kolmykova, ...
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2019
102019
Warm-Up as a Means of Fostering Target-Language Performance in a Particular English Class
OT Maiia Karpushyna, Ihor Bloschynskyi, Vasyl Zheliaskov, Valentyn Chymshyr ...
Revista Romaneasca pentu educatie multimensionala, 2019
10*2019
Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту, форм і методів навчання майбутніх перекладачів
ВЯ Желясков
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
62010
К вопросу о понимании сущности личностно-ориентированной парадигмы профессионального образования будущого специалиста
ВЯ Желясков
Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського …, 2008
22008
Іншомовна комунікативна компетенція як складова формування професійної компетентності майбутнього фахівця флоту
ВЯ Желясков
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ (ДІ НУ …, 0
2
Зарубіжний досвід підготовки майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії
ВЯ Желясков
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
Сутність та специфіка екстремальних умов професійної діяльності майбутніх судноводіїв
ВЯ Желясков
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 24, 209-218, 2019
12019
Розвиток критичного мислення як мотивація до вивчення професійної комунікативної взаємодії майбутніх судноводіїв
В Желясков
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2019
12019
Структура готовності майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії
ВЯ Желясков
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 53-60, 2019
12019
Педагогічні умови формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії
ВЯ Желясков
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 337-343, 2019
12019
Експериментальна перевірка педагогічної системи підготовки майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії
ВЯ Желясков
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2019
12019
Компетентність викладача англійської мови у професійному середовищі майбутніх судноводіїв
В Желясков
Бердянський державний педагогічний університет, 2019
12019
Критерії, показники та рівні готовності майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії
ВЯ Желясков
PEDAGOGICAL SCIENCES 4 (35), 20, 2019
12019
Особливості професійної комунікативної взаємодії майбутніх судноводіїв
В Желясков
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2018
12018
Модель виявлення та розвитку здібностей студентів
ЧВІ Желясков В.Я.
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2018
1*2018
Структура і сутність професійної компетентності майбутнього перекладача
ВЯ Желясков
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2016
12016
Труднощі й особливості перекладу текстів, що належать до галузі права
ВЯ Желясков
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 126-128, 2015
12015
Актуальність проблеми професійної компетентності вчителя іноземних мов
ЛГ Таланова, ВЯ Желясков
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного Університету. Серія: Філологія …, 2013
12013
Компетентнісний підхід як нова технологія навчання майбутніх перекладачів
ТЛГ Желясков В.Я.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія …, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20